အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
61ခ်ီက်ိသိပၸံနွင္႔နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ110ပညာသင္နွစ္အတြက္ကၽြမ္းက်င္မႈသူနာၿပ ုဌာနအတြက္ေနထိုင္သူသစ္ေက်ာင္းသားေခၚယူေနသည္! (4-7)2021-04-22
62ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ခန္းမမွ4/18က်င္းပသည္႔ 「ၿမန္မာယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝၿခင္း နွင္႔ DIYအေတြ႔အၾကံ ုလႈပ္ရွားမႈမ်ား」(4-6)2021-04-16
63ထိုင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္းအြန္လိုင္းၾကည္႔ရႈၿခင္း! (4-5)2021-04-12
64စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမမွ4/16(ေသာၾကာ)က်င္းပသည္႔「ခိန္ရယဥ္ေက်းမႈ မွ်ေဝၿခင္းလႈပ္ရွားမႈ」(4-4)2021-04-12
65စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမမွ4/17 က်င္းပသည္႔「ဒုတိယမ်ိဳးဆက္အလယ္တန္း အထက္တန္းပညာေရးႏွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」 (4-3)2021-04-07
66စစ္လင္ခရိုင္ရံုးမွ4/16က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ စစ္လင္ေန႔ေလ႔လာေရး လႈပ္ရွားမႈ」 (4-2)2021-04-07
67ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ5/16-9/26က်င္းပသည္႔「ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္ ဗီယက္နမ္ ဘာသာစကားနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုသင္တန္း」 (4-1)2021-04-07
68က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္ရံုးမွ 5/18-6/17 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္လက္ၿဖင္႔ၿပ ုလုပ္ ထားေသာသားေရလုပ္ငန္းစြန္႔ဦးတီထြင္အေၿခခံသင္တန္း」 (3-10)2021-03-30
69ဝမ္႔ဟြာခရိုင္ရံုးမွ 5/4-6/10 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ေယာဂဆရာသင္တန္း」 (3-9)2021-03-30
70ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးမွ 5/14及5/21 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ ဇာထိုးလက္မႈ သင္တန္း」 (3-8) 2021-03-30
71ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးမွ5/6-6/24က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ေယာဂသင္တန္း」 (3-7)2021-03-27
72ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရပညာေရးဌာနမွ5/22-6/19က်င္းပသည္႔「ထုိင္ေပၿမိ ု႔110ခုနွစ္ေနထိုင္သူ သစ္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးပံ႔ပိုးမႈဝန္ထမ္းအရည္အခ်င္းသင္တန္း」 (3-6)2021-03-23
73က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုးမွ5/19-6/18က်င္းပသည္႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္「ဖေယာင္းတိုင္နွင္႔ အနံ႔အသက္မ်ားေပ်ာက္ကင္းေရးေနထိုင္မႈသင္တန္း」、6/23 နွင္႔ 6/25 က်င္းပသည္႔「ဖေယာင္းတိုင္နွင္႔အေမႊးအၾကိ ုင္လက္မႈပညာသင္တန္း」 (3-5)2021-03-20
74ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေတာင္ပုိင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္ စခန္းမွ3/20(စေန)က်င္းပသည္႔「အမ်ိဳးသမီးစြမ္းအားသစ္စတင္လႈပ္ရွားမႈ」 (3-4)2021-03-20
75ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေၿမာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္စခန္းမွ 3/18-7/17က်င္းပသည္႔「ရုပ္ပံုစာအုပ္အိမ္」လႈပ္ရွားမႈ (3-3)2021-03-20
76ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ4/9-6/25 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားလက္မႈသင္တန္း」 (3-2)2021-03-20
77တထံုခရိုင္ရံုးမွ3/24-4/21က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ အိမ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိ ုး ေရးသင္တန္း」 (3-1)2021-03-20
78ရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ခန္းမ228အားလပ္ရက္ဆက္တိုက္ပိတ္ခ်ိန္ေၾကၿငာ (2-15)2021-02-24
79ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ 3/27-6/26 က်င္းပသည္႔「အစားအစာအဆံုးဟာ " ေရြ႔လ်ား "~ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခ်က္ၿပ ုတ္ သင္တန္း」(2-14)2021-02-20
80င္ေပအေနာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္ စခန္းမွ 3/20-12/18 က်င္းပသည္႔「လက္ေသးကလက္ၾကီးဆြဲ၊ မိဘကေလးေစတနာ႔ ဝန္ထမ္း သင္တန္း」လႈပ္ရွားမႈ (2-13)2021-02-20