အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
61လိမ္လည္မႈကာကြယ္ေရး အထူး (6-10)2023-06-14
62ေပထံုခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ေန႔လႈပ္ရွားမႈ (6-9)2023-06-14
63112ခုနွစ္ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ပံ႔ပိုးကူညီမႈအဖြဲ႔-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မိဘကေလးစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏြးေထြးမႈရစ္သမ္အဖြဲ႔ (6-8)2023-06-14
64「雲端(ရင္တြမ္း)အခြန္စြန္႔စားမႈ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီးသြား e ေႏြရာသီ」အြန္လုိင္းစခန္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား (6-6)2023-06-14
65ဝမ္႔အမ္းအမွတ္46ေလ႔က်င္႔ခ်ိန္ေၾကၿငာခ်က္ (6-5)2023-06-13
66သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား COVID-19ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းအသိပညာ (6-4)2023-06-08
67စစ္လင္ခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မင္နန္ဘာသာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (6-3)2023-06-08
68က်ီးေပေပေထာင္(က်ီးလံု၊ထိုင္ေပ၊ရွင္းေပ၊ေထာင္ရြမ္)1200ခရီးသြားလက္မွတ္6/15ရက္တြင္ ၾကိ ုတင္မွာယူနုိုင္ၿပီး၊7/1တြင္စတင္မည္။ (6-2)2023-06-08
69က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုး-သားေရလက္မႈပညာစြန္႔ဦးတီထြင္အေၿခခံအတန္းနွင္႔သားေရထြင္းၿခင္း လုပ္ငန္းခြင္စြန္႔ဦးတီထြင္အေတြ႔အၾကံ ုအတန္း (6-1)2023-06-08
70112ခုနွစ္ေၿမာက္ရဲတပ္ဖြဲ႔ေန႔ေသြးလွႈဒါန္းပြဲကိုဂုဏ္ၿပ ုပါသည္။ (5-19)2023-06-02
71လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၏112ခုနွစ္ေနထိုင္သူသစ္မ်ားေနထိုင္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚစစ္တမ္းစတင္ပါလိမ္႔မယ္။ (5-18)2023-06-02
72လိမ္လည္မႈဆန္႔က်င္ေရးဝါဒ-နက္နဲေသာအတုအေယာင္နည္းပညာ(Deepfake) ဆိုသည္ မွာအဘယ္နည္း။ (5-17)2023-06-02
73ဝိန္စန္းခရိုင္ရံုး -ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ပြဲ (5-16)2023-05-30
74ေန႔ဟူခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ဟင္းခ်က္သင္တန္း (5-15)2023-05-30
75က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုး-က်ံဳးစန္းေမလ္ပယ္မဂၤလာေဆာင္ဝတ္စံု မဂၤလာေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၏DIY အေတြ႕အၾကံ ု (5-14)2023-05-30
76က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုး-နယ္စည္းမၿခားလက္လုပ္ဆပ္ၿပာအေၿခခံသင္တန္း (5-13)2023-05-30
77စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ-အီတလီပိတ္ရက္ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားအလွၿပင္ဆုိင္ (5-12)2023-05-30
78မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးမ်ားအတြက္ေမာ႔တယ္နကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ဖြင္႔လွစ္ပါၿပီ (5-10)2023-05-26
79နန္ကန္ခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအိမ္တြင္းရွင္းလင္းေရးသင္တန္း (5-9)2023-05-26
80က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားမန္ထိုအရသာရိွေသာအစားအစာစြန္႔ဦး တီထြင္သူဟင္းခ်က္သင္တန္း (5-8)2023-05-22