အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနအမ်ိဳးသားနွင္႔မူၾကိ ုပညာေရးဌာန-ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဗီဒီယို (9-7)

《ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး》၏မွန္ကန္ေသာအယူအဆသည္ကေလးငယ္မ်ား ေဘးကင္းစြာၾကီးၿပင္းလာေစရန္သင္ကၽြန္ုပ္၏「အေဆာင္လက္ဖြဲ႔ 」ၿဖစ္လာၿပီးကေလး မ်ားကၽြန္ုပ္တို႔အသက္ၾကီးသည္အထိက်န္းမာစြာလိုက္ပါပါေစ။

◈ စက္ဘီးသည္ေမာင္းႏွင္ရလြယ္ကူပါသည္၊စက္ဘီးလမ္းေၾကာေပၚတြင္စိတ္ေအးခ်မ္းသာ စြာစီးသည္႔အခါသင္မၿမင္နုိင္ေသာရႈေထာင္႔ေတြကိုအၿမဲအာရံုစိုက္ပါ။ယာဥ္အတြင္းပိုင္း အကြာအေဝးကိုေရွာင္ပါ။

◈အမွတ္အသားမပါေသာလမ္းမ်ားသည္အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည္၊ေဘးကင္းစြာၿဖတ္ သန္းရန္ေရာင္ၿပန္အလင္းမ်ားအသံုးၿပ ုရန္သင္ယူပါ၊ဦးစြာၾကည္႔ၿပီးေနာက္အသံကိုေသခ်ာ နားေထာင္ပါ၊အလင္းေရာင္အလြန္ေမွာင္ေနပါကသင္ၿဖတ္ကူးနုိင္ရန္ေရာင္ၿပန္ပစၥည္းမ်ားကိုဝတ္ဆင္နုိင္သည္။

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR9-cXLksRCsJoDVyaNVIultDJBqWrVz1

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-09-13