အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.主題上版日期
1ေရၿပတ္ရင္ဘာလုပ္ရမလဲ။2024-06-03
2သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား(ဥပမာ-ထိုင္ဖုန္း၊မိုးေခါင္ၿခင္း၊ငလ်င္လႈပ္ၿခင္းစသည္)ေပၚေပါက္လာသည္႔အခါအေရးေပၚေရေပးေဝမႈအစီအမံမ်ားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုၿပည္သူမ်ား မည္သို႔ရွာေဖြနုိင္မည္နည္း။2024-06-03
3119အြန္လိုင္းလမ္းညႊန္မႈေပးရန္လက္ခံဝန္ထမ္းသည္မည္သည္႔အေၿခအေနမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီရမည္နည္း။တာဝန္က်ဆရာဝန္(သို႔)သူနာၿပ ုရိွပါသလား။2024-06-03
4မီးသတ္ဌာနဗီဒီယို119App ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုမည္သို႔ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ၿပီးအသံုးၿပ ုရမည္နည္း။2024-05-21
5ဤၿမိ ု႔ရိွသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးပန္းၿခံမ်ားဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည္႔ေနရာတြင္ေမးၿမန္းနုိင္မည္နည္း။2024-05-21
6ဓာတ္ေလွကားထဲမွာပိတ္မိေနတဲ႔အခါ အကူအညီေတာင္းဖို႔119ကိုေခၚနုိင္မလား။2024-05-21
7119 ဖုန္းၿဖင္႔နွလံုးခုန္နႈန္းၿပန္လည္ရွင္သန္ၿခင္း(CPR)ညႊန္ၾကားခ်က္ရိွပါသလား။2024-05-21
8မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးနွင္႔ေဘးအႏၱရာယ္ၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသိလိုပါကမည္သည္႔ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကိုသြားေရာက္စူးစမ္းေလ႔လာသင္႔ သနည္း။2024-05-16
9ထိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းခ်ဥ္းကပ္လာသည္႔အခါသဲအိတ္ေတြကိုဘယ္လိုေခ်းငွားရမလဲ။ထိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းအတြင္းသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကိုေတြ႔ရိွပါကၿမိ ု႔ေတာ္အစိုးရကိုမည္သို႔ကိုင္တြယ္ေၿဖ ရွင္းခိုင္းရင္ေကာင္းမလဲ။2024-04-29
10ေဘးအႏၱရာယ္ၿဖစ္ပြားၿပီးေနာက္မည္သုိ႔အစီရင္ခံမည္နည္း။2024-01-18
11မီးေဘးကင္းေရးအြန္လိုင္းေကာလာဟလမ်ားနွင္႔ေၿဖရွင္းသည္႔အခ်က္အလက္မ်ား 2024-01-18
12ေဘးဒုကၡၾကံ ုတဲ႔အခါေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြကိုဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ။ 2024-01-18
13တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းနဲ႔ေရၾကီးေရလွ်ံမႈၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ဘာေတြသိထားသင္႔လဲ။2024-01-17
14ငလ်င္လႈပ္တဲ႔အခါကိုယ္႔ကိုယ္ကိုဘယ္လုိကာကြယ္မလဲ။2024-01-17
15အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအိတ္ကိုဘယ္လိုၿပင္ဆင္မလဲ။2024-01-17