အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2023ထိုင္ေပဆီမီးေရေမ်ာပြဲေတာ္ေရာက္ပါၿပီ-လာမည္႔နွစ္တြင္ကံေကာင္းေစရန္ဆီမီးေရ ေမ်ာဆုေတာင္းရန္ (10-4)

2023ထုိင္ေပဆီမီးေရေမ်ာပြဲ11/19(တနဂၤေႏြ)ေန႔လည္3နာရီ၊ခ်ိန္ေမဘယ္ဘက္ကမ္းေဘး ဥယ်ာဥ္၊သက္တန္႔တံတား၏ကမ္းနားတြင္ေတာက္ပစြာၿမင္ေတြ႔ရၿပီးဆီမီးမ်ားအတူတကြေရေမ်ာဆုေတာင္းရန္ဖိတ္ၾကားပါသည္!

ထိုင္ေပၿမိ ု႔တြင္အေရွ႔ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ား၏အေရးပါေသာဆီမီးေရေမ်ာပြဲေတာ္ကို106ခု နွစ္မွစ၍က်င္းပခဲ႔သည္၊ယခု7နွစ္ၿပည္႔ထိုင္ေပဆီမီးေရေမ်ာပြဲေတာ္သည္ေနထိုင္သူသစ္မ်ား၊ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား၊နုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ား၊နိုင္ငံၿဖတ္ေက်ာ္လုပ္သားမ်ားနွင္႔ၿပည္သူမ်ားေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနၾကသည္႔ဆီမီးေရေမွ်ာပြဲေတာ္မွတဆင္႔ကၽြန္ုပ္တို႔သည္အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ ဆက္ကာနိုင္ငံၿခားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုေတြ႔ၾကံ ုခံစားၾကၿပီးလာမည္႔နွစ္အတြက္သင္႔ဆႏၵမ်ားကိုဆီမီးမ်ားနွင္႔အတူအနာဂတ္သစ္သို႔ပ်ံ႔လြင္႔ပါေစ〜

လႈပ္ရွားမႈခ်ိန္:2023.11/19 (တနဂၤေႏြ) 15:00-18:00ထိ။

လႈပ္ရွားမႈေနရာ: ခ်ိန္ေမဘယ္ဘက္ကမ္းေဘးေဟာ္ဖ်င္ပန္းၿခံ၊သက္တန္႔တံတားနား၊ရီွခံု ဆိပ္ခံတံတား။


သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအခ်က္အလက္:

◎MRT:MRTစုန္းစန္းမွတ္တိုင္ထြက္ေပါက္5၊စုန္းစန္းခ်စ္ယိုကံုးေဘးရိွလမ္းၾကားကိုၿဖတ္၍ စုန္းေဟာ္လမ္းတြင္ဘယ္ဘက္သို႔ေကြ႔ကာအမွတ္4ေရတံခါးသို႔မီတာ100ခန္႔လမ္းေလွ်ာက္ ၿပီးဝင္ပါ။

◎ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္ဘတ္စ္ကား:ဘတ္စ္ကား 205、286、306、311、605ၿဖင္႔စုန္းစမ္းဂိတ္ သုိ႔စီးၿပီးေရာင္ေဟာလမ္းညေစ်းဘက္စုန္းစန္းခ်စ္ယို႔ကံုးေဘးရိွလမ္းၾကားကိုၿဖတ္၍စုန္း ေဟာ္လမ္းဘယ္ဘက္သို႔ေကြ႔ကာအမွတ္4ေရတံခါးသို႔မီတာ100ခန္႔လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးဝင္ပါ။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-10-17