အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
241အားလံုးအတူတကြလာ၍~ေရာဂါကူးစက္ၿပန္႔ပြားမႈကာကြယ္ေရးဌာန၏ခရီးသည္မ်ားၿပည္တြင္းဝင္ေရာက္စဥ္ ေရာဂါမၿပန္႔ပြားေအာင္ကာကြယ္သည္႔ပရိုမိုးရွင္းဗီဒီယိုကို ရွယ္ၾကပါစို႔။(တရုတ္အဂၤလိပ္ဘာသာ)(1-2)2019-01-19
242ေခါင္းစဥ္ : အာဖရိကဝက္အဖ်ား ဆန္႔က်င္ေစာင္႔ေရွာက္ရန္အတြက္ ၿပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ စဥ္ အသားၿဖင္႔ထုတ္လုပ္သည္႔ထုတ္ကုန္မ်ား မယူေဆာင္ရပါ။ခ်ိုးေဖာက္ ၿပစ္မႈက်ူးလြန္သူ မ်ားအား ၿပင္းထန္ေသာၿပစ္ဒဏ္မ်ားရိွသည္။(1-1)2019-01-19
243ယဥ္ေက်းမႈနွင္႔အနုပညာရွင္ ဝူခ်ိန္ဖုန္႔ ပဏာမသန္းေကာင္စာရင္းသြင္း(3-28)2018-04-24
244ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေန႔ဟူခရိုင္ 2018「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသာလက္သည္းအနုပညာသင္တန္း」ေလွ်ာက္လႊာ(3-3)2018-04-24
2452018ထိုင္ေပၿမိ ု႔ခရိုင္ရံုးအသီးသီး၏ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိုင္ငံသားသင္တန္း(1-10)2018-04-24
2462018 ခုနွစ္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔လူမႈေရးရာဌာန ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိုင္ငံသားသင္တန္းဇယား (1-9)2018-04-24
2472018 ထိုင္ေပၿမိ ဳ႔အလုပ္သမားေရးရာဌာန ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသင္တန္းဇယား (1-7)2018-04-24
248ထိုင္ေပၿမိဳ႕ပညာေရးဌာနမွ2018ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား အားဆက္တိုက္ ဖြင့္လွစ္ေနၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္၊ ႏိုင္ငံသား သစ္မိတ္ေဆြမ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ လာေရာက္သင္ယူၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။(1-5)2018-04-24
249ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ဂရုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ အၾကံေပးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးစံခ်ိန္ (1-4)2018-04-24
250ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန「ၿပည္ပနိုင္ငံသား သင္တန္းအေရအတြက္နွင္႔စမ္းသပ္ေမးၿမန္္းခ်က္」လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ အသံုးၿပ ုရန္လိႈက္လွဲစြာၾကိ ုဆိုပါသည္။(1-3)2018-04-24
251ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာန 2017.11.15 ယဥ္ေက်းမႈအမိန့္ 10630315171အမိန့္အမွတ္ (11-8)2018-04-24