အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
1ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္နွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုသင္တန္းလႈပ္ရွားမႈမွတ္ပံုတင္ၿခင္း စနစ္
2ေနထိုင္သူသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္
3ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာန လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး နိုင္ငံသားသစ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္း အခ်က္အလက္႒ာန@Net
4ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ႏွင့္ကမၻာ့လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးစံုစမ္းမႈဝဘ္ဆိုက္
5အာအိုစီ၏ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး(ထိုင္ဝမ္)
6GWO (Global Workers' Organization)
7ထိုင္းကုန္သြယ္မႈစီးပြါးေရးသံရုံး
8အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳလိရွင္း လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
9အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳခရစ္ယန္ကတ္သလစ္စန္႕မု လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
10တိုင္ေပအစုိးရၿမိဳ႕ေတာ္ျပည္သူ႕ေရးရာဌာန
11အမျိုးသားပညာရေးရေဒီယို (ထိုဘာသာစကားသင်ယူခြင်း)
12တိုင္ဝမ္အေျခစိုက္အေမရိကန္အဖြဲ႕
13အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳပင္လယ္ေရျခားဖလွယ္ေရးအသင္း
14တိုင္ေပအစိုး ရလူမႈေရးရာ ဌာန
15ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈ
16တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးေ၇းရာ
17တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးဝန္ေဆာင္မႈအသင္း
18E ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှု
19ထိုင္ေပကေလးအုပ္ထိန္း
20ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသန္းေခါင္စာရင္းရုံးတရုပ္အည္ေပးသီးသန္႕ေနရာ