အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
1ထိုင္းကုန္သြယ္မႈစီးပြါးေရးသံရုံး
2အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳလိရွင္း လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
3GWO (Global Workers' Organization)
4အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳခရစ္ယန္ကတ္သလစ္စန္႕မု လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
5တိုင္ေပအစုိးရၿမိဳ႕ေတာ္ျပည္သူ႕ေရးရာဌာန
6အမျိုးသားပညာရေးရေဒီယို (ထိုဘာသာစကားသင်ယူခြင်း)
7တိုင္ဝမ္အေျခစိုက္အေမရိကန္အဖြဲ႕
8အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳပင္လယ္ေရျခားဖလွယ္ေရးအသင္း
9တိုင္ေပအစိုး ရလူမႈေရးရာ ဌာန
10ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈ
11တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးေ၇းရာ
12တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးဝန္ေဆာင္မႈအသင္း
13E ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှု
14ထိုင္ေပကေလးအုပ္ထိန္း
15ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသန္းေခါင္စာရင္းရုံးတရုပ္အည္ေပးသီးသန္႕ေနရာ
16တိုင္ေပအစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဌာန
17တိုင္ေပၿမိဳ႕ႏိုင္ငံသားသစ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
18တိုင္ေပၿမိဳ့အစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
19တိုင္ေပၿမိဳ႕အစုိးရလ်ံဟိုေဆးရ
20ေဒသႏၱရျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာန