အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
1အာအိုစီ၏ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး(ထိုင္ဝမ္)
2GWO (Global Workers' Organization)
3ထိုင္းကုန္သြယ္မႈစီးပြါးေရးသံရုံး
4အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳလိရွင္း လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
5အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳခရစ္ယန္ကတ္သလစ္စန္႕မု လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
6တိုင္ေပအစုိးရၿမိဳ႕ေတာ္ျပည္သူ႕ေရးရာဌာန
7အမျိုးသားပညာရေးရေဒီယို (ထိုဘာသာစကားသင်ယူခြင်း)
8တိုင္ဝမ္အေျခစိုက္အေမရိကန္အဖြဲ႕
9အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳပင္လယ္ေရျခားဖလွယ္ေရးအသင္း
10တိုင္ေပအစိုး ရလူမႈေရးရာ ဌာန
11ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈ
12တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးေ၇းရာ
13တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးဝန္ေဆာင္မႈအသင္း
14E ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှု
15ထိုင္ေပကေလးအုပ္ထိန္း
16ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသန္းေခါင္စာရင္းရုံးတရုပ္အည္ေပးသီးသန္႕ေနရာ
17တိုင္ေပအစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဌာန
18တိုင္ေပၿမိဳ႕ႏိုင္ငံသားသစ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
19တိုင္ေပၿမိဳ့အစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
20တိုင္ေပၿမိဳ႕အစုိးရလ်ံဟိုေဆးရ