အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

🎭2023ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ (9-10)

ယခုနွစ္စတုတၳအၾကိမ္ေၿမာက္က်င္းပသည္႔ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ကို9/10 (တနဂၤေႏြ)ေန႔လည္3နာရီတြင္စိန္႔ေသာဖူဘုရားေက်ာင္းေရွ႔မွစတင္စည္ကားစြာလွည္႔လည္မည္၊ထူးၿခားဆန္းၿပားေသာဖိလစ္ပိုင္လမ္းဧရိယာတစ္ေလွ်ာက္အစားအေသာက္နွင္႔ကုန္ တိုက္မ်ား၊ခ်င္းကြမ္းေစ်းကြက္ကိုၿဖတ္ကာကေလးလိုေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္႔ခ်င္းကြမ္းပန္းၿခံသို႔ေရာက္ရိွပါသည္၊နုိင္ငံအသီးသီးမွေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မ်ား၊ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား နွင္႔အတူနုိင္ငံသားမိတ္ေဆြအမ်ားအၿပားသည္ၿပံ ုးေနေသာမ်က္နွာဖံုးမ်ားကိုဝတ္ဆင္ၾကၿပီး ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္၏စိတ္အားထက္သန္တက္ၾကြသည္႔ခံစားမႈကိုရရိွပါသည္။!


ထိုေန႔ကလွည္႔လည္လမ္းေလွ်ာက္ပြဲသို႔အဖြဲ႔23ဖြဲ႔ကိုဖိတ္ၾကားခဲ႔သည္၊အဖြဲ႔တိုင္းတြင္ထူးၿခား ခ်က္မ်ားရိွသည္၊၎တို႔အနက္「ATB Kultura Pilipinas」သည္ဖက္ရွင္ကိုဝါသနာပါေသာ ဖိလစ္ပိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားသူငယ္ခ်င္းတစုၿဖစ္သည္၊ရံုးတက္ရက္အလႈပြဲမ်ားတြင္ေဖ်ာ္ ေၿဖၾကသည္၊ဘဝမွာစိတ္ေခၚမႈေတြနဲ႔အတားအဆီးေတြၾကံ ုေတြ႔ရသည္႔အခါဆက္လက္ၿပံ ုးပါ၊သင္ရဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္သည္႔စိတ္ဓာတ္ကိုတၿခားသူေတြနဲ႔မွ်ေဝဖို႔မေမ႔ပါနဲ႔၊တက္ၾကြတဲ႔စိတ္အား ထက္သန္မႈနွင္႔အတူလူတိုင္းဆီယူေဆာင္လာပါ။!

「မေလးရွားနိုင္ငံစံုေနထုိင္သူသစ္အဖြဲ႔」နွင္႔「အေရွ႔ေတာင္အာရွနုိင္ငံစံုေနထိုင္သူသစ္အဖြဲ႔」အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္မေလးရွား၊အင္ဒိုနီးရွား၊ၿမန္မာ၊ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းစသည္႔အေရွ႔ေတာင္အာရွ နုိင္ငံမ်ားမွမိတ္ေဆြမ်ားပါဝင္ၿပီး၎တို႔၏ေမြးရပ္ေၿမမွရိုးရာအကမ်ားကိုဖန္တီးကာမ်က္နွာ ဖံုးမ်ားၿဖင္႔စိတ္အားထက္သန္စြာခ်ီတက္ၾကသည္၊နိုင္ငံအသီးသီး၏ၾကြယ္ဝေသာတိုင္းရင္း သားရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားကိုလူတိုင္းထံသို႔ေဆာင္ၾကဥ္းေပးကာေရာင္စံုပါဝင္ေသာယဥ္ေက်းမႈကိုတင္ဆက္လိုက္ပါသည္။!


အဆိုပါပြဲကိုေဒသခံလူထုကလည္းလိႈက္လိႈက္လွဲလွဲပါဝင္ခဲ႔ၾကပါသည္「ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ႔ အဖြဲ႔ 」、「ဟိန္အမ္းအိုက္တ်န္လိုင္းအကသင္တန္း」သည္က်န္းမာေရးနွင္႔ေပ်ာ္ရႊင္မႈသေဘာ တရားကိုၿဖန္႔က်က္ထားေသာေဒသခံရပ္ရြာလူထုတစုၿဖင္႔ဖြဲ႔စည္းထားသည္၊ထိုေန႔တြင္၎တို႔သည္ခ်စ္စရာမ်က္နွာဖံုးမ်ားဝတ္ဆင္ကာလမ္းေလွ်ာက္ရင္းကခုန္ၾကမည္ၿဖစ္ၿပီးလူတိုင္းအားလိုင္းကခုန္သည္႔တက္ၾကြလန္းဆန္းမႈကိုခံစားနုိင္ေစမည္၊Masskaraလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္အတူတကြပါဝင္ၿပီးဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ၏မ်က္နွာဖံုးယဥ္ေက်းမႈကိုခံစားလုိက္ပါ။ထိုေန႔လွည္႔လည္ပြဲလွည္လည္စဥ္နုံအမ္းလမ္းဆံုနွင္႔လင္စိမ္းေပလမ္းဆံုတို႔တြင္「ခ်ဴတပ္ဗံုအဖြဲ႔」နွင္႔「အေရွ႔ တိုင္းအကအဖြဲ႔」တို႔လည္းရိွသည္၊ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆရာမ်ားကအံ႔ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ပတ္သာနွင္႔အေရွ႔တိုင္းရိုးရာအကမ်ားၿဖင္႔ေဖ်ာ္ေၿဖတင္ဆက္ၾကၿပီးလွည္လည္ပြဲတခုလံုး သက္ဝင္တက္ၾကြေနသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-09-18