尚未定義
No.TitlePublish Date
21ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုး 2020.3/2-5/4 က်င္းပသည္႔「109ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားအဂၤလိပ္ဘာ သာအလုပ္ခြင္ေဆြးေႏြးပြဲ」(2-1)2020-02-06
22ထိုင္ေပ e တေဝသင္တန္း-ဘဲဥခ်ံဳ႔တိုဟူေတြ႕စဥ္ -ထိုင္ယြဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ(1-2)2020-01-14
23ထိုင္ေပၿမိ ု႔အခြန္ရံုးမွ အခြန္ထမ္းသူတို႔ရဲ႔အခြင္႔အေရးကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ အခြန္ေပးသည္႔ စနစ္ကို သတ္မွတ္ထားသည္၊ ၿပည္သူမ်ားအကူညီလိုပါကဖုန္း 02-23949211လိုင္းခြဲ450、591(11-8)2019-11-12
24108ခုနွစ္「အေဖ်ာ္ယမကာၿပ ုၿပင္ၿခင္း-ေရႊ႔ေၿပာင္းနို္င္ငံသားသစ္သီးသန္႔သင္တန္း」ဝင္ခြင္႔စာရင္းနွင္႔မွတ္ပံုတင္ သတိၿပ ုရန္ ေၾကၿငာခ်က္ (10-16)2019-10-25
25 စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမယခုမွစ၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစတင္ေပးၿပီေနာ္!(10-1)2019-10-01
26အာဖရိကဝက္အၿပင္းဖ်ား(ဝက္နာ)ေရာဂါ ၿပန္႔ပြားမႈတုန္႔ၿပန္၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား နွင္႔ ဘရူနုိင္းမွ ေရာက္ရိွလာေသာ ခရီးသည္မ်ား လက္ဆြဲပစၥည္းမ်ားကို ၿပည္႔စံုစြာစစ္ေဆးၿခင္း (9-6)2019-09-06
27ယခုမွစ၍ နိုင္ငံၿခားေရႊ႔ေၿပာင္းအလုပ္သမားေတြ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ၿပန္ဝင္ခြင္႔ အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။(9-2)2019-09-02
28ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမမွ အာဖရိကဝက္အၿပင္းဖ်ားေရာဂါကာကြယ္ တားဆီးရန္ၾကိ ုးစားစည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္၊ အသားထုတ္ကုန္မ်ားကို မဝယ္ပါနဲ႔ (သုိ႔) တိုင္းၿပည္ တြင္းသို႔ သယ္ေဆာင္မလာပါနဲ႔(8-11)2019-08-22
29ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဌာနမွက်င္းပသည္႔လႈပ္ရွားမႈ: ဗီယက္နမ္ေႏြဦးလိပ္ေၾကာ္ (8-12)2019-08-19
30ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းကက်င္းပသည္႔「နိုင္ငံသားသစ္ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား」(8-10)2019-08-19
31ကေမာၻဒီးယားတြင္ အာဖရိကဝက္အဖ်ားကပ္ေရာဂါ(ဝက္နာေရာဂါ)ေတြ႔ရိွ၊ ကေမာၻဒီး ယားမွ အသားထုတ္ကုန္သယ္ေဆာင္လာပါက ၾကီးေလးေသာၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္။ (4-1)2019-04-14
32တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဝက်သားထုတ်ကုန်သယ်ဆောင်ရန်ဗီယက်နမ်မှဗီယက်နမ်အတွက်အာဖရိကဝက်အဖျား, 200,000 ယွမ်ဒဏ်ငွေပါလိမ့်မည်, အပြင်ကလူဒဏ်ငွေ entry ကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်လိမ့်မည်ပေးဆောင်ကြပြီမဟုတ်။(2-5)2019-03-05
33အားလံုးအတူတကြလာ၍~ေရာဂါကူးစက္ၿပန္႔ပြားမႈကာကြယ္ေရးဌာန၏ခရီးသည္မ်ားၿပည္တြင္းဝင္ေရာက္စဥ္ ေရာဂါမၿပန္႔ပြားေအာင္ကာကြယ္သည္႔ပရိုမိုးရွင္းဗီဒီယိုကို ရွယ္ၾကပါစို႔။(တရုတ္အဂၤလိပ္ဘာသာ)(1-2)2019-01-19
34ေခါင္းစဥ္ : အာဖရိကဝက္အဖ်ား ဆန္႔က်င္ေစာင္႔ေရွာက္ရန္အတြက္ ၿပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ စဥ္ အသားၿဖင္႔ထုတ္လုပ္သည္႔ထုတ္ကုန္မ်ား မယူေဆာင္ရပါ။ခ်ိုးေဖာက္ ၿပစ္မႈက်ူးလြန္သူ မ်ားအား ၿပင္းထန္ေသာၿပစ္ဒဏ္မ်ားရိွသည္။(1-1)2019-01-19
35ယဥ္ေက်းမႈနွင္႔အနုပညာရွင္ ဝူခ်ိန္ဖုန္႔ ပဏာမသန္းေကာင္စာရင္းသြင္း(3-28)2018-04-24
36ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေန႔ဟူခရိုင္ 2018「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသာလက္သည္းအနုပညာသင္တန္း」ေလွ်ာက္လႊာ(3-3)2018-04-24
372018ထိုင္ေပၿမိ ု႔ခရိုင္ရံုးအသီးသီး၏ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိုင္ငံသားသင္တန္း(1-10)2018-04-24
382018 ခုနွစ္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔လူမႈေရးရာဌာန ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိုင္ငံသားသင္တန္းဇယား (1-9)2018-04-24
392018 ထိုင္ေပၿမိ ဳ႔အလုပ္သမားေရးရာဌာန ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသင္တန္းဇယား (1-7)2018-04-24
40ထိုင္ေပၿမိဳ႕ပညာေရးဌာနမွ2018ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား အားဆက္တိုက္ ဖြင့္လွစ္ေနၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္၊ ႏိုင္ငံသား သစ္မိတ္ေဆြမ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ လာေရာက္သင္ယူၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။(1-5)2018-04-24