အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
21မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ၾကီးTaipei Masskara Festival (8-19)2023-08-30
22တထံုခရိုင္ရံုး「 ပံုၿပင္မ်ားနားေထာင္ၿပီးထိုင္ဝမ္ဘာသာစကားကိုေလ႔လာပါ」(8-18)2023-08-28
23ေပထိုခရိုင္ရံုး -「က်ားစန္းအပတ္စဥ္အထူးအခမ္းအနား」ကို8/23တြင္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါၿပီ (8-17)2023-08-28
24ရင္းနွီးမႈအလုပ္ရံု-ရင္းနွီးေသာအနိွပ္ (8-16)2023-08-22
25အခ်စ္သည္နယ္နမိတ္မရွိ-ေနထိုင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈေစ်းကြက္ (8-15)2023-08-22
26ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေန႔ဟူခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မိဘကေလးပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လက္ေတြ႔သင္တန္း (8-14)2023-08-21
27112ခုနွစ္ေနထိုင္သူသစ္အနုပညာၿမွင္႔တင္ေရးနွင္႔လူမႈဘဝတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ (8-13)2023-08-18
28113ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ထမ္းေခၚယူၿခင္း-ေနထိုင္သူသစ္,အကူအညီသစ္ (8-12)2023-08-18
29🥳ဖိလစ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝၿခင္းနွင္႔မ်က္နွာဖံုး DIY လႈပ္ရွားမႈလာၿပီေနာ္🥳 (8-11)2023-08-15
30ေနထိုင္သူသစ္ နွလံုးသားပံုၿပင္-ေနထိုင္သူသစ္မီးပံုးဧရိယာေအာင္ၿမင္မႈေနာက္ေၾကာင္းၿပန္ၿပ ပြဲ (8-8)2023-08-15
31112ခုနွစ္8လ 47ၾကိမ္ေၿမာက္စာေစာင္ ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွားသံုးဘာသာၿဖင္႔ စံုလထုတ္《ထိုင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း》(8-2)2023-08-08
32👹2023ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ၾကီး Taipei Masskara Festival👺 (8-1)2023-08-08
33လက္ၾကီးကလက္ေသးခ်ိတ္ၿပီးအပန္းေၿဖဥယ်ာဥ္ထဲမွာအတူတူ (7-25)2023-08-01
34စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ-ဗီယက္နန္ပိတ္ရက္ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားလုပ္ငန္းအလွၿပင္ဆိုင္ (7-24)2023-08-01
35ေန႔ဟူခရိုင္ရံုး -ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အမ်ိဳးသားဆံပင္ညွပ္သင္တန္း7/25မွစ၍မွတ္ပံုတင္နုိင္ၿပီ။ (7-23)2023-07-28
36「2023အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအေရးေပၚလက္စြဲ」နွင္႔「ထိုင္ေပၿမိ ု႔အမ်ိဳးသားကာ ကြယ္ေရးဆုိင္ရာအေရးေပၚလက္စြဲ」ကိုေက်းဇူးၿပ ု၍ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ၿပီးအသံုးၿပ ုပါ။ (7-21)2023-07-28
37ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုး - 112ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ေနထိုင္မႈဘဝအလွ(အိမ္ေနရာလပ္ဒီဇိုင္း) သင္တန္း (7-19)2023-07-28
38ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန-ေနထိုင္သူသစ္လက္ပ္ေတာ႔မ်ား(သို႔)တက္ဘလက္မ်ားအခမဲ႔ငွားရမ္းၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈ (7-18)2023-07-24
39အမ်ိဳးသားရွင္းက်ဴဘဝသရုပ္ေဖာ္အနုသုခုမၿပတုိက္-112ခုနွစ္ေၿမာက္ပိုင္းခရိုင္ေနထိုင္သူ သစ္အနုပညာၿမွင္႔တင္ေရးနွင္႔ရပ္ရြာေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ပါဝင္မႈပေရာဂ်က္ေနာက္ဆံုးရက္ကို 112/8/11 သို႔တိုးၿမွင္႔ခဲ႔သည္။ (7-17)2023-07-24
40112ခုနွစ္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈလမ္းေလွ်ာက္သင္တန္း」 (7-16)2023-07-24