အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လူတိုင္းရင္တြမ္းေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကိုနွစ္သက္ တရားမဝင္စီးကရက္(သို႔) အရက္အတု မ်ားမဝယ္ပါနွင္႔။ (10-1)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရဘ႑ာေရးဗ်ဴရိုနွင္႔ထိုင္ေပၿမိ ု႔အခြန္ေကာက္ခံေရးရံုးတို႔ပူးေပါင္းက်င္းပ သည္႔112ခုနွစ္「လူတိုင္းရင္တြမ္းေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကိုနွစ္သက္ တရားမဝင္ေသာစီးက ရက္(သို႔)အရက္အတုမ်ားမဝယ္ပါနွင္႔」ဥယ်ာဥ္ပါတီ။

✅ လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္:10/14(စေန)14:30 မွ 17:00ထိ။

✅ လႈပ္ရွားမႈေနရာ: ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရွင္႔ယိခရိုင္ထိုင္ေပ101ေရအကပလာဇာ

✅ လႈပ္ရွားမႈစာမ်က္နွာ:https://reurl.cc/noOXX6

ဥယ်ာဥ္ပါတီေန႔တြင္ထူးၿခားဆန္းၿပားေသာအကသီဆိုေဖ်ာ္ေၿဖမႈမ်ားစသည္႔လႈပ္ရွားဖြယ္ရာေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ားနွင္႔ဆုရဥာဏ္စမ္းပေဟဠိလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုၿပည္သူမ်ားတက္ၾကြစြာပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ရန္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-10-06