အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

【U-Sport ထိုင္ေပေပ်ာ္စရာအားကစား U ဒဂၤါးၿပားမွတ္ပံုတင္ၿခင္းဒုတိယလိႈင္းစတင္ၿပီ!】 (10-3)

ဒုတိယလိႈင္းစာရင္းသြင္းၿခင္းကို10/2(တနလၤာ) 10နာရီမွ10/16(တနလၤာ) နံနက္ 10 နာရီ ထိဖြင္႔လွစ္မည္။ ~

ထိုင္ေပထံုးAPP (သို႔)နိုင္ငံသားဝန္ေဆာင္မႈပလက္ေဖာင္းမွတဆင္႔မွတ္ပံုတင္ပါ။

✅ လႈပ္ရွားမႈရည္ရြယ္သူ

 1500U အခမဲ႔လႈပ္ရွားမႈ:

အသက္    23မွ64နွစ္ၾကား #ထိုင္ေပနုိင္ငံသားမ်ားအားလံုးပါဝင္ရန္စာရင္းသြင္းနုိင္သည္!

5U ေပ်ာ္စရာစုေဆာင္းမႈအမွတ္:

အသက္7နွစ္နွင္႔အထက္ထိုင္ေပနုိင္ငံသားမ်ားသည္ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွအားကစားစင္တာအသီး သီးတြင္ေန႔စဥ္5U စုေဆာင္းနိုင္သည္။!(ေရကူး၊အားကစားရံု၊အေတြ႔အၾကံ ုသင္တန္းမ်ား)

✅ အသံုးၿပ ုခ်ိန္:

1500U အခမဲ႔လႈပ္ရွားမႈ: ယခုမွစ၍ 12/31 ထိ။

5U ေပ်ာ္စရာစုေဆာင္းမႈအမွတ္: ယခုမွစ၍ 2024/1/31 ထိ။

ဆက္စပ္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ဆက္သြယ္ရန္ 

U-Sport ဝန္ေဆာင္မႈအထူးလိုင္း:02-2570-3071

 ထိုင္ေပထံုးAPP https://tppass.page.link/appDownlod

 နိုင္ငံသားဝန္ေဆာင္မႈပလက္ေဖာင္း https://service.gov.taipei/

 Line ဝန္ေဆာင္မႈ https://lin.ee/rfYJQCm

 USport ထိုင္ေပေပ်ာ္စရာအားကစားပေရာဂ်က္တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ https://usport.gov.taipei
ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-10-13