အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.TitlePublish Date
1အလုပ္ရွာေဖြေရးဌာနမွ ွမိတ္ဆက္ျပီး အလုပ္၀င္ေနေသာ2017-04-05
2(ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူရန္ စီစဥ္ရွိသူမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လက္ရွိလုပ္ပိုင္ခြင့္ အဆင့္အတန္း အေျခခံ ဗဟုသုတမ်ား မွတ္မိရန္ တာဝန္ရွိသည္) အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ တင္ဆက္မႈ。(6-2) 2014-06-18
3(မိမိႏိုင္ငံကႏိုင္ငံသားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားနဲ႕ လက္ထက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူလုိသူမ်ား ROC ႏွင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ မွတ္ပံုတင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္) တရုတ္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ဂ်ပန္ဘာသာ၊ ကိုးရီးယားဘာသာ၊ အင္ဒိုနီးရွားဘာသာ၊ ဗီယမ္နမ္ဘာသာ၊ ဗမာ၊ ကန္ေဘာဒီယား၊ ယိုးဒယား အဆို အသီးသီး ဘာသာ၉မ်ိဳး တင္ဆက္ထားသည္။2014-04-19
4ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူ စမ္းသပ္ လုပ္ေဆာင္မည္ မိမိၿမိဳ႕ထဲက ေဒသအသီးသီးရွိ လာေရာက္ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္ပါဝင္ ၊ လာေရာက္အပ္ႏွံသူမ်ား အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္ တစ္ခုရရွိႏိုင္ပါသည္။2014-04-18
5ထိုင္ေပၿမိဳ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ၂၀၁၃ခုႏွစ္ကာလတြင္း ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္သင္တန္းမ်ားကိုဆက္တိုက္ဖြင့္လွစ္ေနပါၿပီ။ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံသားသစ္္မိတ္ေဆြမ်ားအင္တိုက္အားတိုက္လာေရာက္သင္ယူၾကပါရန္ဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။2014-03-31
6ထိုင္ဝမ္ အဖြဲ႔စည္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာလူသစ္ ရဲ႕မိသားစု ဖြံၿဖိဳးအသင္း စတင္က်င္းပမည္၊(ဘာသာ စကားဖလွယ္ျခင္း သင္တန္း)2014-03-29
7အလုပ္သမား အင္အား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဌာန (ထိုင္ဝမ္အိမ္ အသစ္) ဝိွက္စိုက္၊ ထိုေနရာမွာ ( အျခားႏိုင္ငံ ရဲ႕ခင္ပြန္းသည္ အလုပ္သမားဌားရမ္းျခင္းႏွင့္ လုပ္အား လာဘို မွတ္စုစာအုပ္) တရုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယမ္နမ္၊ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္သည္၊ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ လူသစ္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား လာေရာက္ ကူးယူ ဖတ္ရႈ ႏိုင္ရန္ လိုက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါ၏။2014-03-25
8[က်ံဳဟြာမင္ေကာ္ တရုတ္ ႏိုင္ငံသား ခံယူသည္႔ သက္ေသခံ အေထာက္အထား ေထာက္ခံခ်က္] သံုးယူပံု ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈပံု [က်ံဳဟြာမင္ေကာ္ မွတ္ပံုတင္ ဂရုစိုက္မည္႔ အခ်က္အလက္မ်ား]2014-03-08
9အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန ၁၀၃ ႏွစ္ေျမာက္ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ လူသစ္မ်ား၏ စာသင္မည္႔ အခ်ိန္ ဇယားမ်ားကို တစ္ဆင့္ျခင္း အတန္းမ်ား ဖြင့္ေပးေနပါၿပီ ၊ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ လူသစ္မ်ား ပါဝင္ဆင္ႏြဲ ႏိုင္ရန္ လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါ၏။2014-03-05
10ထိုင္ေပအစိုးရလူမူေရးရာဌာနမွႏိုင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ 2014ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းမ်ားကိုအဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္၊ ႏိုင္ငံသားသစ္မ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ လာေရာက္သင္တန္းတက္ၾက ပါရန္ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။2014-03-04
112014 ႏွစ္ ျပည္သူ႔ေရးရာဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းဇယား - (စတင္ဖြင့္လွစ္ေနေသာသင္တန္းမ်ား)2014-03-03
12ထိုင္ေပၿမိဳ႕ပညာေရးဌာနမွ2014ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား အားဆက္တိုက္ ဖြင့္လွစ္ေနၿပီျဖစ္ပါသျဖင့္၊ ႏိုင္ငံသား သစ္မိတ္ေဆြမ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ လာေရာက္သင္ယူၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။2014-03-02
13(ထိုင္ေပကဒ္) ဒုတိယဆင့္က်န္းမာေရးကဒ္ အမွတ္စု ဝန္ေဆာင္မႈ2014-02-22
14မိမိႏိုင္ငံသားျပဳလိုသူမ်ားသည္ အေျခခံဘာသာစကား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံပညာစမ္းသပ္မွဳ (ေရးေျဖ) ေမခြန္းမ်ား။ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္ႀကိဳဆိုပါ၏။2014-01-21
15အတြင္းပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံ၀င္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းအတြက္ (လူသစ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္ ႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို) လုပ္ေဆာင္က်င္းပ မည္။2014-01-16
16အတြင္းပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံ၀င္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ေနထိုင္ ေသာလူသစ္မ်ားမွ 103ခုႏွစ္1လပိုင္း 1ရက္ေန႔မွစ၍ ေပါင္းစပ္ၿပီး(ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ထိုင္၀မ္မွာေနထိုင္မွဳအဆင္ေျပရန္အတြက္ စံုစမ္းရန္ဖုန္း 0800-024-111), ႏိုင္ငံျခား မွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာလူသစ္မ်ားအသံုးျပဳရန္ႀကိဳဆိုပါသည္။2013-11-25
17ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္ကို မထိဘဲ ေခြးရူးျပန္ကို အေ၀းေရွာင္ျခင္း2013-08-09
18ထိုင္ေပၿမိဳ႕အစိုးရျပည္သူေရးရာဌာနမွႏိုင္ငံသားခံယူရန္ျပင္ဆင္လိုသူမ်ားအတြက္ေမးခြန္းလႊာမ်ားအားအသံသြင္းဂ႑--ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သင့္အားအဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို တရုတ္စကား၊ထိုင္ဝမ္စကား၊ေခါ့က်ားစကားအစရွိသည့္ ဘာသာစကား၃မ်ဳိးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားပါသည္။ ႏိုင္ငံသားခံယူရန္စာေမးပြဲေျဖဆိုလိုသူမိတ္ေဆြမ်ား အားေမးခြန္းမ်ားကို ပို၍နားလည္ေစႏိုင္သည္သျဖင့္ အသုံးျပဳပါရန္တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။2013-03-01
19(အခ်စ္၊ တို႔့ေတြအားလံုး တမိသားစုတည္းေနာ္) အသံလႊင့္အစီအစဥ္တြဲကုိ၊ တရုတ္ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္္္နံ၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာငါးမ်ဳိးျဖင့္အသံလႊင့္မည္ နားေသာတဆင္ေတာ္မူၾကပါရန္။2013-01-20
20ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ၎ဌာန၏ အိမ္ေထာင္စုဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြဲမ၏ွကမၻာတဝန္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ (‘ႏိုင္ငံသားအမႈအေျခအေနပိုမိုစံု2013-01-19