အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ခေါင်းစဉ်ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ဖိလစ္ပိုင္၏ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ စာေရးသူ:ဖိလစ္ပိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ / Meili Lu2020-12-10
2ဂ်ပန္ေဆာင္းဦးရာသီသစ္ရြက္နီအမွတ္တရမ်ား စာေရးသူ:ဂ်ပန္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား သစ္/ရံုက်ိန္႔ရြမ္ 2020-11-10
3ယက္နမ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ စာေရးသူ:ဗီယက္နမ္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္/ရြမ္ေခၽြ႔ဟိန္2020-10-10
4ေသဆံုးသူမ်ားပြဲေတာ္ စာေရးသူ:ကေမာၻဒီးယား ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိ္င္ငံသား/ စြန္းရာဝိန္ 2020-09-10
5 မိဘမ်ားကိုသက္ရိွဘုရားကဲ႔သို႔မွတ္ယူသည္႔အေဖမ်ားေန႔ စာေရးသူ:ၿမန္မာ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား/က်န္းလိရင္း2020-08-10
6ထိုင္းေႏြရာသီပြဲေတာ္ စာေရးသူ:ထိုင္းေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား/ခ်ိန္ထင္ထင္2020-07-10
7အင္ဒိုနီးရွားအီးဒ္ပြဲေတာ္ စာေရးသူ:အင္ဒိုနီးရွားေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား/တင္အန္းနီ2020-06-10
8ဗီယက္နမ္ေကာက္ညွင္းထုပ္ပြဲေတာ္အမွတ္တရမ်ား စာေရးဆရာ:ဗီယက္နမ္နိုင္ငံသား သစ္/ရြမ္စစ္ဖန္းဟြား2020-05-10
9ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္သၾကၤန္ပြဲေတာ္ စာေရးဆရာ:ထိုင္းေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား/ရႊီတယ္ရံႈ႔2020-04-10
10အင္ဒိုနီးရွားၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲေတာ္ စာေရးဆရာ :အင္ဒိုနီးရွားေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္/ က်ိဳးစစ္ယြီ2020-03-10
11ငါ႔ရဲ႔ရွယ္ကန္႔ဘဝ စာေရးဆရာ :မေလးရွားေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္/ဟြမ္ေပါင္ရြင္2020-02-10
12ငါရဲ႔မကၠဆီကန္နွစ္သစ္ကူး စာေရးဆရာ:မကၠဆီကိုေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္/ ေလာ္ေလက်ဲ2020-01-10