အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပျမို့တည္ေဆာက္လာပံုသိရန္

ထိုင္ေပျမို့အအေျကာင္းမ်ား

စတင္တည္ေဆာက္ခိ်န္

၁၈၈၄ခုနွစ္ စတင္တည္ေထာင္၍ ၁၉၂ဝျပည့္နွစ္ ျမို့ေတာ္အျဖစ္တည္ေဆာက္လာပါသည္။

ျမို့နယ္/ရပ္ကြက္မ်ား

ျမို့နယ္ ၁၂ခု

အစိုးရတည္ရိွရာ

ရွင့္ယိျမို့နယ္စိဖူလမ္းအမွတ္(၁)

ျမို့ေတာ္ဝန္

ေခဝန္ေက်

ျမို့ျပငွက္

ထိုင္ဝမ္အျပာေရာင္သပိတ္လြယ္

ျမို့ျပပန္း

စလပ္

ျမို့ျပသစ္ပင္

ေညာင္ပင္

ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း

၂၇၁ ဒသမ ၇၉၉၇ စတုရန္းကီလိုမီတာ ( ထိုင္ဝမ္းေဒသရိွျမို့မ်ားအနက္ ၁၆အျကီးဆံုးျမို့ျဖစ္)

လူဦးေရ

၂၆၅ဝ၉၆၈ ဦး(၂ဝ၁၁ခုနွစ္ ကုန္ပိုင္းအထိ)(ထိုင္ဝမ္ ၏ စတုတၳ)

လူဦးေရအစိပ္အကဲ်

၉၇၅၃.၃၉ဦး/စတုရန္းကီလိုမီတာ(၂ဝ၁၁ခုနွစ္ ကုန္ပိုင္းအထိ) (ထိုင္ဝမ္ ၏ ပထမ)

ေလာင္ဂီ်တြဒ္ဒီဂရီ

အေရွ့ ေလာင္ဂီ်တြဒ္ ၁၂၁.၃ ဒီဂရီ (ဗဟို ေနရာ)

လတၱီတြဒ္ဒီဂရီ

ေျမာက္ လတၱီတြဒ္ ၂၅.၁ ဒီဂရီ(ဗဟို ေနရာ)

ပင္လယ္ထက္ျမင့္

အျမင့္ဆံုး ၁၁၂ဝ မီတာ (ခီ်ရွင္ေတာင္)

ရာသီဥသုအမို်းအစား

အပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသမြန္းဆြန္းေလရာသီမို်းျဖစ္

နွစ္စဥ္ပ်န္းမွ်အပူခိ်န္

အျမင့္ဆံုး လ ပ်မ္းမွ် အပူခိ်န္း ၂၂.၇℃၊ အနိမ့္ဆံုး လ ပ်မ္းမွ် အပူခိ်န္း ၁၃.၇℃(၂ဝ၁၁ခုနွစ)

 • ထိုင္ေပျမို့ေျမအေနအထား
  ထိုင္ေပျမို့ဗဟိုအလယ္ပိုင္းက ထိုင္ေပေျမခို်င့္ဝွမ္းအနိွမ့္ဆံုးေဒသတြင္ တည္ရိွပါသည္။ တာ့ထြန္မီးေတာင္ (ေဆာင္းေအာင္းအိပ္စက္ကာလျဖစ္ေန)က ထိုင္ေပျမို့ေျမာက္ဖက္ေဒသနဲ့ ရွင္ေပျမို့ဆက္စပ္ေနေနရာတြင္ တည္ရိွပါတယ္။ ေတာင္စဥ္စုတခုလံုးက ျမို့ထဲကေန ေတာင္ဖက္ကို တန္းျပီး တျဖည္းျဖည္းနိွမ့္သြားျပီး
 • ယြမ္ဆန္း ၊ တာ့က်ယ္နဲ့ေနဟိုစတဲ့ေနရာမ်ားထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာင္စဥ္စုက ထိုင္ေပျမို့ရဲ့အျကီးဆံုး ေတာင္စဥ္စု ျဖစ္ပါတယ္။ အျမင့္ဆံုးေတာင္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ခီ်ရွင္ေတာင္က အျမင့္ မီတာ ၁၁၂ဝရိွျပီး ဒုတိယ အျမင့္ဆံုးေတာင္ျဖစ္တဲ့တာ့ထြန္ေတာင္ကေတာ့ ၁ဝ၉၂ မီတာရိွပါတယ္။ ဒီေတာင္စဥ္စုကရဲ့ဗဟိုေဒသနဲ့ ေပထုတ္အျပင္ဖက္ေဒသက မီးေတာင္ပံုအေနအထားမ်ား ရိွပါတယ္။ ထိုင္ေပျမို့အေရွ့ဖက္မွာ တည္ရိွတဲ့ ေနဟို ၊ နန္းကြမ္းနဲ့ ေတာင္ဖက္ရိွမူဆန္းစတဲ့ေဒသမွာ ေတာင္ပူစာအမ်ားစုကို ေတြ့ရိွပါတယ္။ အျမင့္ မီတာ ၃ဝဝေက်ာ္ရိွတဲ့ နန္းကြမ္းေတာင္စဥ္စု(လက္မ ေတာင္စဥ္စု)က ရွင့္ယိနဲ့နန္းကြမ္းေဒသနွစ္ခုအျကားမွာ တန္း ေနရိွတယ္။
 • ထိုင္ေပျမို့ရဲ့ဇလေဗဒဆိုင္ရာအျခင္းအရာမ်ား ထိုင္ေပျမို့ထဲရိွျမစ္ေခ်ာင္းအမ်ားစုက တန့္ေရႊျမစ္ဝွမ္းမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ တန့္ေရႊျမစ္ရဲ့ျမစ္လက္တက္ျဖစ္တဲ့ ရွင္သွ် ေခ်ာင္းက ထိုင္ေပေျမခို်င့္ဝွမ္းရဲ့ေတာင္ဖက္ကေန စီးဝင္ျပီး ျမစ္လက္တက္ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းနဲ့ဆံု ျပီး ထိုင္ေပျမို့ေနာက္ေတာင္ဖက္က ရွင္ေပျမို့နဲ့သဘာဝနယ္ျခားျဖစ္လာတယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္းက အေနာက္ ေျမာက္ဖက္ကေန က်င္းေမ ၊ ကုန္းကြမ္ ၊ ကူထင္းစတဲ့ေဒသကို ေကြ့ေခ်ာင္လိမ္လစ္စီးဆင္းသြားတယ္။ ဝန့္ဟြာအနားမွာ တာ့ဟန့္ေခ်ာင္းနဲ့ေပါင္းဆံုျပီးေနာက္မွ တန့္ေရႊျမစ္လို့ေခၚရပါတယ္။ ျပီးေနာက္မွာ ေျမာက္ဖက္ကိုတာ့ေတာက္ခ်န္း၊ဆယ္က်ည္ကိုျဖတ္ေက်ာ္စီးဆင္းသြားတယ္။ကြမ္းတုအနားမွာျမစ္လက္တက္
 • ျဖစ္က်ယ္လြန္ေခ်ာင္းနဲ့ မေပါင္းဆံုခင္ ထိုင္ေပျမို့နဲ့ရွင္ေပျမို့ရဲ့သဘာဝနယ္ျခားျဖစ္လာတယ္။
 • ထိုင္ေပျမို့မိုးေလဝသ
  ထိုင္ေပျမို့က ေျမာက္ဖက္လတၱီတြဒ္၂၅ ဒီဂရီအနားမွာ တည္ရိွ ရံုသာမက ပင္လယ္ကြ်န္းစုေပၚမွာ လည္း ေကာင္း ၊ အေရွ့အာရွကုန္းတြင္းနဲ့ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအျကားမွာ တည္ရိွလို့ ေျခာက္ေသြ့ျပီးေအးစက္တဲ့ မြန္ဂိုး လီးယား ေလဖိအားျမင့္နဲ့ ေနြးေထြးစိုးစြတ္တဲ့ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေလဖိအားျမင့္ အျပန္အလွမ္ ဂယက္ရိုက္ခတ္ခံ ေလ့ပါရိွတယ္။ အပူေလ်ာ့ေဒသမြန္းဆြန္းေလရာသီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နွစ္ထဲ ရာသီးေလးပါးက ကြာျခားမႈ ထင္ရွား လွပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ မတ္လကေန ေမလအထိ ေနြဦးရာသီျဖစ္တယ္။ ဇြန္လကေန ျသဂုတ္လ အထိ ေနြရာသီျဖစ္ ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလကေန နိုဝင္ဘာလအထိ ေဆာင္းဦးရာသီျဖစ္တယ္။ ဒီဇင္ဘာလ ကေန ေနာက္နွစ္ ေဖေဖၚဝါလီလအထိ ေဆာင္းရာသီျဖစ္တယ္။ တစ္ခုတစ္ေလမွာ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေနြးေထြးလာမႈနွင့္ ထူးျခားတဲ့ရာသီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ အသင့္အေတာ္ေနြးေထြးတဲ့ ေဆာင္း ရာသီ သို့မဟုတ္ အသင့္အေတာ္ေအးစက္တဲ့ေနြရာသီလဲ ျဖစ္တတ္တယ္။
 • ေနာက္ျပီးေတာ့ မိုးေလဝသထူးျခားခ်က္ေနာက္တစ္ခုလဲ ရိွေသးတယ္။ ထိုင္ေပျမို့တစ္ခုလံုးက ထိုင္ေပ ေျမခို်င့္ဝွမ္းမွာ အဓိကတည္ရိွျပီး ရာသီဥတုက ေျမခို်င့္ဝွမ္းအေနအထားအလိုက္ ေျပာင္းလဲမႈရိွပါတယ္။ ေနြရာသီမွာ ေျမခို်င့္ဝွမ္းေလးဖက္ရိွေတာင္ျကီးမ်ားတန္းရိွေနတဲ့အတြက္ အပူေငြ့က လႊတ္သြားဖို့ မလြယ္ကူ ပါဘူး။ ဒါေျကာင့္ ျမို့ထဲအပူခိ်န္က ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသထက္ ၁-၂ ဒီဂရီ ျမင့္ပါတယ္။ ေဆာင္းရာသီက်ရင္ ျမို့ထဲရိွအနီးတဝိုက္ေတာင္းမ်ားနဲ့ေတာင္ပူစာမ်ားက ေတာင္တက္မိုးျဖစ္ေစတတ္တယ္။ ေမလတိုင္းဝန္းက်င္ မွာ မြန္းဂိုးလီးယာေလဖိအားျဖင့္နဲ့ ပစိဖိတ္ေလဖိအားျမင့္တို့က ေလစိုင္ဆံုျပင္ျဖစ္လာခဲ့လို့ ထိုင္ဝမ္းေဒသက ဆက္လက္မိုးရြာရာသီက်ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီရာသီမွာ ထိုင္ေပျမို့မွာ မိုးရြာရက္မ်ားကလဲ မ်ားလာတတ္ တယ္။ ေနြရာသီမွာ မိုးေကာင္းကင္တက္ ေလစီးမ်ားရွင္သန္လာလို့ မြန္းလဲခိ်န္ ထစ္ခု်န္းမိုးေျပာက္ မိုးရြာ တတ္တယ္။
 • ကိုးကားသတင္းမ်ားရရိွမႈ။ ထိုင္ေပျမို့အစိုးရ ခရီးသြားလာမႈျပန္ျကားေရးဦးစီးဌာန ထိုင္ေပခရီးသြားလာေရး ဝက္ဘဆိုက္