အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ1ထပ္ရိွဘက္စံုသံုးစာသင္ခန္းကို112ခုနွစ္8လ 28ရက္မွ9လ30ရက္ထိေခတၱဆိုင္းငံ႔ထားေၾကာင္းေၾကၿငာခ်က္ (5-11)2023-05-26
2ထုိင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမေနရာငွားရမ္းအသံုးခ်ၿခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားေနာက္ဆံုးမြမ္းမံေၾကၿငာခ်က္ (4-14)2023-04-27
32023 ခုနှစ်တွင် Shilin နှင့် Wanhua New Immigrant Halls များပိတ်သည့်နေ့များတွင် ကြေငြာချက် (12-5)2023-01-02
4112ခုနွစ္ေၿမာက္ရဲတပ္ဖြဲ႔ေန႔ေသြးလွႈဒါန္းပြဲကိုဂုဏ္ၿပ ုပါသည္။ (5-19)2023-06-02
5လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၏112ခုနွစ္ေနထိုင္သူသစ္မ်ားေနထိုင္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚစစ္တမ္းစတင္ပါလိမ္႔မယ္။ (5-18)2023-06-02
6လိမ္လည္မႈဆန္႔က်င္ေရးဝါဒ-နက္နဲေသာအတုအေယာင္နည္းပညာ(Deepfake) ဆိုသည္ မွာအဘယ္နည္း။ (5-17)2023-06-02
7ဝိန္စန္းခရိုင္ရံုး -ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ပြဲ (5-16)2023-05-30
8ေန႔ဟူခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ဟင္းခ်က္သင္တန္း (5-15)2023-05-30
9က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုး-က်ံဳးစန္းေမလ္ပယ္မဂၤလာေဆာင္ဝတ္စံု မဂၤလာေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၏DIY အေတြ႕အၾကံ ု (5-14)2023-05-30
10က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုး-နယ္စည္းမၿခားလက္လုပ္ဆပ္ၿပာအေၿခခံသင္တန္း (5-13)2023-05-30
11စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ-အီတလီပိတ္ရက္ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားအလွၿပင္ဆုိင္ (5-12)2023-05-30
12မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးမ်ားအတြက္ေမာ႔တယ္နကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ဖြင္႔လွစ္ပါၿပီ (5-10)2023-05-26
13နန္ကန္ခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအိမ္တြင္းရွင္းလင္းေရးသင္တန္း (5-9)2023-05-26
14က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားမန္ထိုအရသာရိွေသာအစားအစာစြန္႔ဦး တီထြင္သူဟင္းခ်က္သင္တန္း (5-8)2023-05-22
15Let’s ထိုင္ေပဝယ္ၾကရေအာင္!စားသံုးမႈေပ်ာ္ရႊင္စြာမဲနိႈက္ပါ (5-7)2023-05-22
16စစ္လင္ခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ရစ္သန္အကေယာဂသင္တန္း(5-6)2023-05-12
17တအန္းခရိုင္ရံုး- ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ကြန္ပ်ဴတာအဆင္႔ၿမင္႔သင္တန္း(5-5)2023-05-12
18ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ဝန္ေဆာင္မႈနွင္႔စစ္လင္လမ္းေလွ်ာက္ဧည္႔လမ္းညႊန္လႈပ္ရွားမႈ (5-4)2023-05-12
19အမ်ိဳးသားလိမ္လည္မႈကာကြယ္ေရး အနုပညာအသံ (5-3)2023-05-12
20အမ်ိဳးသားလိမ္လည္မႈကာကြယ္ေရး အနုပညာအသံ (5-2)2023-05-09