အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1113ခုနွစ္စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားခန္းမပိတ္ရက္ေၾကၿငာၿခင္း (12 4)2023-12-18
2ထုိင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမေနရာငွားရမ္းအသံုးခ်ၿခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားေနာက္ဆံုးမြမ္းမံေၾကၿငာခ်က္ (4-14)2023-04-27
32023 ခုနှစ်တွင် Shilin နှင့် Wanhua New Immigrant Halls များပိတ်သည့်နေ့များတွင် ကြေငြာချက် (12-5)2023-01-02
4Opisina ng Distrito ng Songshan – Pag-aaral ng Baking para sa mga Bagong Residente (3-15)2024-03-29
5Opisina ng Distrito ng Beitou – Pag-aaral ng Kultura at Wikang Minnan para sa mga Bagong Residente (3-14)2024-03-29
6ကမာၻ႔ရႈခင္းသစ္မ်ားသို႔ေခ်ာေမြ႔စြာခရီးသြားပါ~ေနထိုင္သူသစ္မိဘကေလးဘုတ္ဂိမ္းအဖြဲ႔ (3-13)2024-03-29
7သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာအသြင္ေၿပာင္းၿခင္း-လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား3%ေခၽြတာၿပီးသန္းေပါင္းမ်ား စြာကံစမ္းမဲ (3-12)2024-03-29
8စစ္လင္ခရိုင္ရံုး-ေနထိုင္သူသစ္ေရရွည္တည္တံ႔ေရးနွင္႔ခြန္အားသစ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (3-11)2024-03-25
9「2024ခုနွစ္မွာေဆးလိပ္ၿဖတ္ၿပိ ုင္ပြဲကိုအနိုင္ယူလိုက္ပါ စည္းလံုးၿပီးေပ်ာ္ရႊင္စြာေဆးလိပ္ ၿဖတ္ပါ」 (3-10)2024-03-25
10ခ်န္ေကရိွတ္ေအာက္ေမ႔ဖြယ္ခန္းမ-113ခုနွစ္တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပန္းကုထံုးသင္တန္း (3-9)2024-03-25
11ေန႔ဟူခရိုင္ရံုး-ေနထိုင္သူသစ္အီတလီေကာ္ဖီလတ္တီးအနုပညာေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္း (3-8)2024-03-22
12က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္ရံုး-ေနထိုင္သူသစ္ၿပည္သူ႔ယဥ္ေက်းမႈအနုပညာသင္တန္း (3-7)2024-03-22
13ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန-သန္႔ရွင္းစိမ္းလန္းေသာေနထိုင္မႈဘဝလုပ္ေဆာင္ ခ်က္လမ္းညႊန္ (3-6)2024-03-22
142025 ထိုင္ေပရွင္းေပကမာၻ႔အၾကီးတန္းဂိမ္းအတြက္ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈစတင္ေနပါၿပီ!(3-5)2024-03-14
15《ထိုင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း》အသစ္ထြက္ၿပီ ~အၾကိမ္50ေၿမာက္စာေစာင္ (3-4)2024-03-14
16ၿပည္သူ႔စရိတ္တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းစတင္တိုးခ်ဲ႔ (3-3)2024-03-14
17✧ၿပည္မၾကီးကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ၿပည္မၾကီးအိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားအတြက္အေရးေပၚအကူအညီ၊ဒဏ္ရာၾကီးၾကီးမားမားနွင္႔ဖ်ာနာမႈမ်ားအတြက္ေနထိုင္မႈဘဝေထာက္ပံ႔ေပးၿခင္း ✧(3-2)2024-03-14
18ထိုင္ေပၿမိ ု႔YouBike ပထမမိနစ္ 30 အတြက္အခမဲ႔လာၿပီ!(3-1)2024-03-14
19ရွႈင္႔ယိခရိုင္းရံုး-ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္အိမ္တြင္းသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းေရးသင္တန္း (2-11)2024-02-27
20ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္း-ေနထိုင္သူသစ္ေရရွည္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈအရင္းအၿမစ္မိတ္ ဆက္ေဟာေၿပာပြဲ (2-8)2024-02-27