အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ထုိင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမေနရာငွားရမ္းအသံုးခ်ၿခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားေနာက္ဆံုးမြမ္းမံေၾကၿငာခ်က္ (4-14)2023-04-27
22023 ခုနှစ်တွင် Shilin နှင့် Wanhua New Immigrant Halls များပိတ်သည့်နေ့များတွင် ကြေငြာချက် (12-5)2023-01-02
3ထိုင္ေပၿမိ ု႔သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေကာလိပ္-113ခုနွစ္ပထမနွစ္ဝက္တြင္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားနွင္႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္းသားမ်ားေခၚယူၿခင္း (11-13)2023-12-04
4အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးပညာေရးအေမးအေၿဖမ်ား12/10အထိ။ (11-12) 2023-11-28
5ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစုိးရေငြစာရင္းရံုး-112ခုနွစ္အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြနွင္႔အသံုးစရိတ္စစ္တမ္း (11-11) 2023-11-28
6က်န္ၿမိ ု႔ေတာ္ဝန္နွင္႔ခ်ိဳက္ရီလင္တို႔ကေဆးလိပ္ေသာက္ၿခင္းဆန္႔က်င္ေရးအသိပညာကိုအတူတကြၿမွင္႔တင္ရန္သင္ေပးမည္။ (11-10)2023-11-27
7ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အေတြ႔အၾကံ ုသစ္စခန္း:သတၱဳလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံ ု-ရိုးရွင္းေသာ ေငြလက္စြပ္ၿပ ုလုပ္ၿခင္း (11-9) 2023-11-20
8နန္မိန္ေဈးကို10လတြင္အစမ္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ၿပန္လည္ဖြင္႔လွစ္မည္။ (11-8)2023-11-20
9အင္ဒိုနီးရွားပါတိတ္ဖန္တီးမႈၿပပြဲ (11-7)2023-11-15
102023ရွားပါးဘာသာစကားဧည္႔လမ္းညႊန္အကဲၿဖတ္ၿခင္းနွင္႔နည္းၿပသင္တန္း (11-6) 2023-11-15
11ကြမ္းတုနုိင္ငံတကာသဘာဝအနုပညာရာသီ လႈပ္ရွားမႈ 12/31 (11-2)2023-11-06
12ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာနအေဝးေၿပးဗ်ဴရို-အလွတရားမ်ားရပ္တန္႔ၿခင္းၿဖင္႔စတင္ပါ။ (10-8) 2023-10-27
13ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဗ်ဳရို-စက္ဘီးစီးၿခင္းယဥ္ေက်းမႈသစ္ (10-7)2023-10-24
14ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရအလုပ္သမားဗ်ဴရို「113ခုနွစ္ထုိင္ေပၿမိ ု႔ထူးခၽြန္လုပ္သားေရြးခ်ယ္ၿခင္း」အတြက္ စတင္မွတ္ပံုတင္နုိင္ၿပီ (10-6)2023-10-24
152023ထိုင္ေပဆီမီးေရေမ်ာပြဲေတာ္11/19တြင္ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာေရာက္လာပါၿပီ။ (10-5)2023-10-20
162023ထိုင္ေပဆီမီးေရေမ်ာပြဲေတာ္ေရာက္ပါၿပီ-လာမည္႔နွစ္တြင္ကံေကာင္းေစရန္ဆီမီးေရ ေမ်ာဆုေတာင္းရန္ (10-4) 2023-10-17
17【U-Sport ထိုင္ေပေပ်ာ္စရာအားကစား U ဒဂၤါးၿပားမွတ္ပံုတင္ၿခင္းဒုတိယလိႈင္းစတင္ၿပီ!】 (10-3)2023-10-13
18ကၽြန္ုပ္၏ကာဗြန္ေလွ်ာ႔ခ်ေရးစာအုပ္-လစဥ္ေလယာဥ္လက္မွတ္မဲနိွႈက္ပါ (10-2)2023-10-06
19လူတိုင္းရင္တြမ္းေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကိုနွစ္သက္ တရားမဝင္စီးကရက္(သို႔) အရက္အတု မ်ားမဝယ္ပါနွင္႔။ (10-1)2023-10-06
20【နန္မိန္လက္ဆင္႔ကမ္းေစ်း9/29ေန႔အထိဖြင္႔ပါသည္။】(9-19)2023-10-02