အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ထိုင္ေပၿမိ ု႔အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္းကိုဒစ္ဂ်စ္တယ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း -ပရိုမိုးရွင္းဗီြဒီယို2022-08-02
2ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံျခား လည္ပတ္ထြက္နဲ႔ အျခားႏိုင္ငံသား ခံယူျခင္း [ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ လူသစ္မ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ႏွင့္ အဖက္ဖက္ မ်ိဳးစံု ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ ] ေၾကာျငာ အပိုးစမ်ား ျပသေပးမည္။2017-04-28
3「5F」မိသားစုခ်စ္ခင္မႈခံယူခ်က္ဝါဒၿဖန္႔ရုပ္ရွင္ 2017-03-27
42016 ခုနွစ္ ၿပည္သူ႔အင္အား ေပၚလစီဗီဒီယိုမ်ား 30sec2016-10-11
52016ခုနွစ္ ၿပည္သူ႔အင္အား ေပၚလစီဗီဒီယိုမ်ား2016-10-11
6「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား အစားအစာေၿမပံု」သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ2016-01-28
7ထိုင္ေပနွလံုးသားလႈပ္ရွားမႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေပါင္းဖက္ၿခင္း) လႈ႔ံေဆာ္မႈဇတ္ကားတို2015-05-15
8ကံဆံုလို႔တစ္မိသားစုျဖစ္/ဒီမိသားစုကိုခ်စ္သြားၿပီ။2013-05-16
9တစ္နုိင္ငံလံုးေနထိုင္သူသစ္မီးရွဴးတိုင္အစီအစဥ္ ---ေနထိုင္သူသစ္မ်ား၏ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ မိသားစုဘဝရုပ္ရွင္ဇတ္လမ္းတိုၿပိ ုင္ပြဲ2013-05-16
10ထိုင္ေပၿမိဳ႔အသစ္ေရြ႔ေျပာင္းလာသူမ်ား၀က္ဘ္ဆုိက္မွာသင္၏ လူေနမႈဘ၀ကို အလြန္ easy သြား္ေစမည္။2012-11-01
11ေအးခ်မ္းသာယာေသာထိုင္ေပကို ေတြ့ရိွျခင္း--ေျပာင္းေရႊေနထိုင္သူသစ္၏ အခန္းက႑2012-08-29