အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.TitlePublish Date
1ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံျခား လည္ပတ္ထြက္နဲ႔ အျခားႏိုင္ငံသား ခံယူျခင္း [ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ လူသစ္မ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ႏွင့္ အဖက္ဖက္ မ်ိဳးစံု ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ ] ေၾကာျငာ အပိုးစမ်ား ျပသေပးမည္။2017-04-28
2「5F」မိသားစုခ်စ္ခင္မႈခံယူခ်က္ဝါဒၿဖန္႔ရုပ္ရွင္ 2017-03-27
32016 ခုနွစ္ ၿပည္သူ႔အင္အား ေပၚလစီဗီဒီယိုမ်ား 30sec2016-10-11
42016ခုနွစ္ ၿပည္သူ႔အင္အား ေပၚလစီဗီဒီယိုမ်ား2016-10-11
5「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား အစားအစာေၿမပံု」သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ2016-01-28
6ထိုင္ေပနွလံုးသားလႈပ္ရွားမႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေပါင္းဖက္ၿခင္း) လႈ႔ံေဆာ္မႈဇတ္ကားတို2015-05-15
7ထိုင္ဝမ္သည္ ကၽြန္မတို႔အိမ္ ျဖစ္ပါသည္။2014-06-24
8(2013 ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာ သင္တန္း ေအာင္ျမင္မွဳအထိမ္းအမွတ္ပြဲ) လုပ္ရွားမွဳရလဒ္ဗီဒီယို ကလစ္။2013-12-01
9ကံဆံုလို႔တစ္မိသားစုျဖစ္/ဒီမိသားစုကိုခ်စ္သြားၿပီ။2013-05-16
10တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္အလင္းေရာင္ထြန္းညိွအစီအစဥ္- ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံသားသစ္မိသားစုမ်ား၏ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈဘဝ ဇတ္လမ္းတိုၿပိဳင္ပြဲ2013-05-16
11ထိုင္ေပၿမိဳ႔အသစ္ေရြ႔ေျပာင္းလာသူမ်ား၀က္ဘ္ဆုိက္မွာသင္၏ လူေနမႈဘ၀ကို အလြန္ easy သြား္ေစမည္။2012-11-01
12ထိုင္ေပျမို့အစိုးရျမို့ျပအုပ္ခု်ပ္ေရးဦးစီးဌာန ၂ဝ၁၂ခုနွစ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေမြ့မိသားစု ဟင္းလ်ားေကာင္းခ်က္ျပုတ္ျပိုင္ပဲြ2012-09-25
13ျပန္ျကားေရး ဗီဒီယို2012-08-29