အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ရန္:ဝူဝိန္န 0970-042-257
 
「စံပယ္ပန္းအကအဖြဲ႔」က အကနွစ္သက္သည္႔ အင္ဒိုနီးရွားညီအမမ်ားၿဖင္႔ဖြဲ႔စည္းထား သည္။သူမတို႔သည္ ခရိုင္ရံုးမွ ရပ္ကြက္အသီးသီးေဖ်ာ္ေၿဖလႈပ္ရွားမႈမွစတင္ၿပီး တၿဖည္းၿဖည္း ၿမိ ု႔ၾကီးမ်ားမွဖိတ္ေခၚ၍ ေဖ်ာ္ေၿဖရသည္။ညီအမမ်ား ကခုန္ေသာေၾကာင္႔ အတူတကြစုစည္း ၾကသည္။သူမတို႔ေဖ်ာ္ေၿဖမႈကိုၾကည္႔ရႈရင္း အင္ဒိုနီးရွားယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုကို သိရိွနွစ္သက္ နားလည္နိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။

ေဖ်ာ္ေၿဖမႈမတိုင္မီစုေပါင္းဓါတ္ပံု

ေဖ်ာ္ေၿဖၿပီးေနာက္စုေပါင္းဓါတ္ပံု

ေနထိုင္သူသစ္မိဘကေလးေဖ်ာ္ေၿဖမႈစုေပါင္းဓါတ္ပံု

ဆီမီးေရေမ်ာပြဲ

ေလ႔က်င္႔ခန္းကလစ္

ဇာတ္စင္စြမ္းေဆာင္ရည္.jpg