အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္:ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုးက်န္းေခါရွင္း(လူအမည္) 2723-9777#806
 
ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုး ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားအသံသင္တန္း106တြင္စတင္ဖြဲ႔စည္းသည္၊ ကၽြမ္းရွင္းရီ (လူအမည္) ဆရာကဦးေဆာင္ၿပီး သင္တန္းဖြင္႔ၿပီးေနာက္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားညီအမမ်ား အရမ္းၾကိ ုက္ၿပီး ပါဝင္လာတဲ႔အေၿခအေနက အရမ္းကိုတက္ၾကြေနပါသည္။ 106ခုနွစ္ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးပြဲေတာ္၊ 107ခုနွစ္ နန္ယန္ေရေပၚမီးထြန္းပြဲနွင္႔ 108ခုနွစ္ ရွင္႔ယိခရိုင္က်ံုးေပၚလီ မိခင္မ်ားေန႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေဖ်ာ္ေၿဖရန္ဖိတ္ၾကားခံခဲ႔ရသည္။ သင္တန္းသားမ်ားရဲ႔ အံ႔ၾသဖြယ္သီခ်င္းမ်ားကို ပရိသတ္မ်ားမွခ်ီးမြမ္းၿခင္းကိုရရိွခဲ႔ပါသည္။
 
.ရွင္ယိခရိုင္က်ံဳးေပၚလီအေမမ်ားေန႔ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းၿခင္းလႈပ္ရွားမႈ

စင္ေပၚစုေပါင္းဓါတ္ပံု

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေဖ်ာ္ေၿဖလႈပ္ရွားမႈ

နန္ကန္ေဖ်ာ္ေၿဖလႈပ္ရွားမႈဓါတ္ပံု