အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္:လွ်န္ခၽြမ္ေဝ 0980-732-901、ေက်ာက္အယ္႔ကၽြမ္း0910-475-342
 
လန္ခၽြမ္ေဝက အိမ္နံရံေလးမ်က္နွာလံုးတြင္ ဆီေဆးပန္းခ်ီကားမ်ား ဖန္တီး၊ ေဒသခံၿပည္သူ နွင္႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမိတ္ေဆြမ်ားခံစားရန္ အနုပညာဖလွယ္ဖို႔ေနရာေကာင္း ၿဖစ္လာ သည္။ကာလာအနုပညာၿပခန္းသည္ ဆီေဆးနွင္႔ေပါင္းစပ္ထားၿပီး ပန္းခ်ီမဆြဲတတ္တဲ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေပါ႔ပါးစြာ ပန္းခ်ီဆြဲတဲ႔အေတြ႔အၾက ံုရ ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါသည္။
 
 
သင္တန္းသားမ်ားဓါတ္ပံုပန္းခ်ီသင္ယူၿခင္း

သင္တန္းသားထုတ္ကုန္မ်ားစုေဆာင္းၿခင္း