အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္:လွ်ံုရြဲ႔ရင္း(လူအမည္)0918-992016,E-mail:abc091689@gmail.com
ေခါယ႔ဲဟုန္(လူအမည္)0918-058065,E-mail:ye_he2@yahoo.com.tw
 
2017ခုနွစ္တြင္ အကၾကိ ုက္သည္႔ညီအမမ်ား အကအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ၿပီး  အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုက ၿပည္မၾကီးကၿဖစ္သည္။တိုင္းရင္းသားအကကိုအဓိကထား၍ အမ်ားအားၿဖင္႔ ဘိုးဘြားရိပ္သာ သို႔သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေၿဖသည္။『 ဘဝတီဗီြအစီအစဥ္ 』က အမ်ားၿပည္သူမ်ားအားေဖ်ာ္ေၿဖရန္ ဖိတ္ၾကားခံရသည္။ ရွင္႔ယိခရိုင္ မိခင္မ်ားေန႔ ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲတြင္ ခ်ီးမြမ္းၿခင္းခံရသည္။
 
အထူးေဖ်ာ္ေၿဖမႈမတိုင္မီစုေပါင္းဓါတ္ပံု

ေဖ်ာ္ေၿဖသည္႔အခန္းတြင္းစုေပါင္းဓါတ္ပံု

ထီးနွင္႔အတူစုေပါင္းဓါတ္ပံုပံုရိပ္မ်ား

ေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေၿဖမႈမတိုင္မီစုေပါင္းဓါတ္ပံု