အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ေႏြဦးငန္းအကအဖြဲ႔
ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ : လွ်ံဳရန္႔လင္  0976-232-712

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ 2020/10/25 တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီးအကနွစ္သက္ေသာဗီယက္နမ္မွေနထိုင္သူ သစ္မ်ားအဖြဲ႔ၿဖစ္သည္။အကပံုစံမ်ားတြင္ :ဂႏ ၱဝင္ရွင္က်န္းေပါင္းစပ္စတိုင္ဗီယက္နမ္ဦးထုပ္အက၊ ဂ်ပန္အိမ္အက(လူၾကိ ုက္မ်ားေသာအက)၊ေခတ္မီဘဲေလးစသည္တို႔ပါဝင္သည္။

ေႏြဦးငန္းအကအဖြဲ႔