အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ေနေရာင္ၿခည္အနုပညာ
ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ : လင္တုန္းရန္   0920-513-748

ေနေရာင္ၿခည္အနုပညာအကအဖြဲ႔သည္ကခုန္ၿခင္းကိုနွစ္သက္ေသာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူညီအစ္မ မ်ားၿဖင္႔ဖြဲ႔စည္းထားသည္၊အကေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ားတြင္ဂႏ ၱဝင္အက;ဗီယက္နမ္အက;အိႏိၵယအက; ဟာဝိုင္ယီဟူလာအက;တိုင္းရင္းသားအက;လူၾကိ ုက္မ်ားေသာအကတို႔ပါဝင္ပါသည္၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ သည္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား၏မတူကြဲၿပားေသာအကယဥ္ေက်းမႈက်က္သေရမ်ားကိုအၿပည္႔အဝၿပသထားသည္၊တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားေလ႔လာမႈ;ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈ;ၾကီးၿပင္းလာမႈအတြက္ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုလည္းပံ႔ပိုးေပးသည္၊ထိုင္ဝမ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ကိုၿပန္လည္ေပးအပ္ရန္အတြက္ပရဟိတေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားကိုအခါအားေလ်ာ္စြာဦးေဆာင္ေပးသည္။

ေနေရာင္ၿခည္အနုပညာ