အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
 က်ီဝူေဖးရန္အကအဖြဲ႔
တည္ေထာင္သည္႔အခ်ိန္:2011
သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ရန္: က်ံုးခ်င္႔ဟြာ/0921-438-108
FB: https://www.facebook.com/feiyangdance/
 
ဇတ္လမ္းတြဲေဖ်ာ္ေၿဖမႈ

ေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္လႈပ္ရွားမႈ


ၿပည္မၾကီးမွလာသည္႔ က်ံုးခ်င္႔ဟြာသည္ ခရိုင္ရံုးမွက်င္းပသည္႔ ေၿပာင္းေရႊ႔နိုင္ငံသား သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ႔ရာ အကခ်စ္ၿမတ္နိုးေသာေၿပာင္းေရႊ႔နုိင္ငံသားမ်ားနွင္႔သိကၽြမ္း ခဲ႔သည္။ စိတ္တူေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားနွင္႔အတူ အကအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး အမိတိုင္းၿပည္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ေဖ်ာ္ေၿဖခဲ႔သည္။
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ အဓိကအားၿဖင္႔ ၿပည္မၾကီး၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္းနွင္႔ ထိုင္ဝမ္လူမ်ား ၿဖစ္သည္။အကအဖြဲ႔သည္ တရုတ္ဂႏၶဝင္အက၊ ရိုးရာအကနွင္႔ နိုင္ငံၿခားစတိုင္အက မၾကာခဏ ၿမိ ု႔အသီးသီးမွ ဖိတ္ၾကားၿခင္းခံရၿပီး ရိုးရာယံုၾကည္မႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။
အဖြဲ႔ဝင္30ခန္႔ရိွၿပီး အပတ္စဥ္ ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမတြင္ေလ႔က်င္႔ၾကသည္။
ေၿပာင္ေၿမာက္လွေသာ ေဖ်ာ္ေၿဖမႈမ်ားေၾကာင္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္္ေဖ်ာ္ေၿဖရန္ အခြင္႔အေရးမ်ား ရိွသည္။ နွစ္ကူးမတိုင္မီနွင္႔ ၿပီးေနာက္ေဖ်ာ္ေၿဖမႈပိုမ်ားသည္။
 
နွစ္ကူးလႈပ္ရွားမႈ

ေနာက္ခံဓါတ္ပံု