အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
1GWO (Global Workers' Organization)
2အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳလိရွင္း လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
3အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳခရစ္ယန္ကတ္သလစ္စန္႕မု လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
4ထိုင္ဝမ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ဝက္ဘ္ဆိုက
5အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳတိုင္ဝမ္နန္းယန္ညီအမမ်ားအဖြဲ႕
6ဗီယက္နန္ေလးမ်က္ႏွာဝဘ္ဆိုက
7က်ားမတန္းတူေရးနိဒါန္း
8အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳဥပေဒဆိုင္ရာကူညီမႈအသင္း
9အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳအီးတယန္႕လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
10ဆရာက်န္းသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္
11အမ်ိဳးသမီးနိုးထေဖာင္ေဒးရွင္း
12ရီရိန္
13က်ဳံးဟြာကယ္ဆယ္ေရးအသင္းခ်ဳပ္
14ထိုင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း
15ဝိုင္ဒဗ်ဳစီေအအသင္း