အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
1တိုင္ေပၿမိဳ႕တြင္းရွိေဒသ၁၂ခု၏သန္းေခါင္စာရင္းရုံးမ်ား
2ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
3ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ႏွင့္ကမၻာ့လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးစံုစမ္းမႈဝဘ္ဆိုက္
4ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ဝင္ျပည္ထြက္တိုင္ေပ ၿမိဳ့လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေကာင္တာ
5အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာတရုပ္ျပည္မႀကီးအသင္း
6ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကိစၥေရးရာရုံး
7အာအိုစီ၏ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး(ထိုင္ဝမ္)
8တိုင္ေပအေျခစိုက္ဗီယက္နန္စီးပြါးေရးယဥ္ေက်းမႈရုံး
9အင္ဒိုနီးရွားစီးပြါးေရးႏွင့္ကုန္သြယ္မႈကိုယ္စလွယ္ရုံး
10တိုင္ေပအေျခစိုက္ဖိလစ္ပိုင္သံရုံး
11ထိုင္းကုန္သြယ္မႈစီးပြါးေရးသံရုံး
12တိုင္ဝမ္အေျခစိုက္အေမရိကန္အဖြဲ႕
13အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳပင္လယ္ေရျခားဖလွယ္ေရးအသင္း