အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

「ထိုင္ေပရိွ2023ထုိင္ဝမ္မီးပံုးပြဲေတာ္」ပင္မရုပ္ပံု (1-1)

「ထိုင္ေပရိွ2023ထိုင္ဝမ္မီးပံုးပြဲေတာ္」ပင္မရုပ္ပံုလႊာကိုထုတ္ၿပန္ခဲ႔သည္။


ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္အလင္းေရာင္သည္အလင္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းၿမိ ု႔ကိုလင္းေစသည္၊ထိုင္ေပ-

ကၽြန္ုပ္တို႔အားအနာဂတ္ဆီသို႔ဦးတည္ေစသည္။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-01-07