အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကြဲၿပားေသာနယ္ပယ္သစ္အထူးၿပပြဲ(11-1)

စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမရိွမင္ခၽြမ္တကၠသိုလ္၏ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၏USRအဖြဲ႔နွင္႔စစ္လင္အမ်ိဳးသမီးနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာနွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ကာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္စြန္႔ဦးတီထြင္မႈသစ္မ်ား၊ဆဲ႔က်စ္ကၽြန္း၏အလွမ်ားကိုဗီဒီယိုၿဖင္႔မွ်ေဝၿခင္းနွင္႔အစားအစာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုကိုနားလည္ရန္ၿပတိုက္သို႔လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။


ၿပပြဲေနရာ:စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ခန္းမယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုဥယ်ာဥ္1

(စာသင္ခန္း206)

ၿပပြဲရက္စြဲ:111ခုနွစ္11လ5ရက္-11လ24ရက္

ခန္းမဖြင္႔ခ်ိန္:9:00-12:00、14:00-17:00 (တနလၤာေန႔ပိတ္သည္)


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-11-10