အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2023 ခုနှစ်တွင် Shilin နှင့် Wanhua New Immigrant Halls များပိတ်သည့်နေ့များတွင် ကြေငြာချက် (12-5)

Shilin နှင့် Wanhua New Immigrant Hall ကို 2023 ခုနှစ်တွင် ပိတ်ပါမည်။


ဇန်နဝါရီ- 1/1, 1/2, 1/9, 1/16, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27 , 1/28, 1/29, 1/30


ဖေဖော်ဝါရီ- 2/6၊ 2/13၊ 2/20၊ 2/25၊ 2/26၊ 2/27၊ 2/28


မတ်လ- 3/6, 3/13, 3/20, 3/27


ဧပြီလ- 4/1၊ 4/2၊ 4/3၊ 4/4၊ 4/5၊ 4/10၊ 4/17၊ 4/24


မေလ- 5/1၊ 5/8၊ 5/15၊ 5/22၊ 5/29


ဇွန်လ- 6/5၊ 6/12၊ 6/19၊ 6/22၊ 6/23၊ 6/24၊ 6/25၊ 6/26


ဇူလိုင်လ- 7/3၊ 7/10၊ 7/17၊ 7/24၊ 7/31


သြဂုတ်- 8/7, 8/14, 8/21, 8/28


စက်တင်ဘာ- 9/4, 9/11, 9/18, 9/25, 9/29, 9/30


အောက်တိုဘာလ- 10/1၊ 10/2၊ 10/7၊ 10/8၊ 10/9၊ 10/10၊ 10/16၊ 10/23၊ 10/30


နိုဝင်ဘာ- 11/6, 11/13, 11/20, 11/27


ဒီဇင်ဘာ- 12/4၊ 12/11၊ 12/18၊ 12/25၊ 12/30၊ 12/31

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-01-02