အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

၂၀၁၆ခု ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား မင္နန္ဘာသာ သင္တန္းဆင္းပြဲ

၂၀၁၆ခု ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား မင္နန္ဘာသာ သင္တန္းဆင္းပြဲ

၄လ ၁၉ရက္ စုန္းစန္းခရိုင္ရံုး ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား မင္နန္ဘာသာ သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ အတြင္းေရးမႈးတက္ေရာက္ ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားအား သင္ယူမႈအခြင္႔အလမ္းမ်ားကို ရယူရန္ အားေပးခဲ႔သည္။ သင္တန္းသားမ်ားမွ မိန္႔ခြန္း၊ သီခ်င္းဆိုၿခင္း၊ ကဗ်ာရြတ္ဆို အစီအစဥ္ ၁၅ခု ၿဖင္႔ ေဖ်ာ္ေၿဖသည္။

閩南語研習班結業了!好開心

全勤的學員合照

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ သင္တန္းဆင္း

သင္တန္းသားစုေပါင္းဓါတ္ပံ

全程以閩南語表達自寫的學習心得,太讚了!

兩位學員搭配對句表演

မင္နန္ဘာသာသင္ယူမႈ ေၿပာၾကားခ်က္

သင္တန္းသားနွစ္ဦး ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲ

閩南語歌曲好好聽!你一定不相信她是新移民

答對考題,附贈表演一首閩南語歌曲

မင္နန္ဘာသာသီခ်င္းကို အသံထြက္မွန္ကန္စြာ သီဆိုၿခင္း

မင္နန္ဘာသာ ေတးသရုပ္ေဖာ

能用閩南語作演講,嚇到你了吧!

班長感謝大家配合,也表演唱歌!

မင္နန္ဘာသာ မိန္႔ခြန္း

အတန္းေခါင္းေဆာင္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ေၿပာၾကား