အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2016ရွင္႔ရိခရိုင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား မီဒီယာ အနုပညာၿပပြဲ သြားေရာက္ၾကည္႔ရႈ

2016ရွင္႔ရိခရိုင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား မီဒီယာ အနုပညာၿပပြဲ သြားေရာက္ၾကည္႔ရႈ

၃လ၃၁ရက္မြန္းလႊဲပိုင္းတြင္ ရွင္႔ရိခရိုင္ရံုးမွ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားနွင္႔ မိသားစုဝင္ ၂၄ဦးကို ဦးေဆာင္၍ ဖုန္႔ထ်န္းကံုး မွက်င္းပသည္႔「ထံုအမ္း‧ေခ်ာင္」ၿပပြဲကို သြားေရာက္ ၾကည္႔ရႈ ခဲ႕႔သည္။
ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား မ်ား အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈကို နားလည္ေစသည္။ ၿပပြဲ၁၁ခုအၿပင္ ထံုအမ္း ေလွ၏သမုိင္းေၾကာင္းနွင္႔ ၁၉ရာစု အေရွ႔အာရွ ေရေၾကာင္းလႈပ္ရွားမႈ အေၿခအေန ၊ နည္းပညာသစ္ အေတြ႔အၾကံ ုမ်ားရရိွနုိင္သည္။

အာကာသနည္းပညာေပါင္းစပ္မႈသည္ သမိုင္းေၾကာင္း ေလ႔လာရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ၿဖစ္သည္။ဘိုးေဘတို႔ ထိုင္ဝမ္သို႔ လာေရာက္သည္႔ အခက္အခဲ အေတြ႔အၾကံ ု လည္းရရိွ နုိုင္သည္။

同學開心地於同安船上留影

ေလွဓါတ္ပံု

「同安船模型」:由資深船模工藝技師曾樹銘先生協助打造同安船模型。

เသေဘၤာေမာ္ဒယ္

「操帆破浪」:同學們可依照指示完成特定動作後,即可身歷其境登上同安船,體驗啟航、操控火砲、追擊海盜之互動。

ပိုင္နက္နယ္ေၿမ အေတြ႔အၾကံ

「跨界對話」:透過嘉慶皇帝、水師提督李長庚、海盜蔡牽三種角度的敘述,了解歷史人物及其所處的時代。

ဧကရာဇ္၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင္႔ ပင္လယ္ဓါးၿပ ၃မ်ိဳး ေသာ သမိုင္းဇတ္ေၾကာင္းကို နားလည္ နိုင္သည္။

「解構同安船」:是透過雷射互動偵測裝置,使參觀者可藉由直覺式的觸摸和拖曳等方式,將3D同安船模型各個船體部位拆解並重新組合的互動裝置。

ေလဆာေရာင္ၿခည္မွတဆင္႔ 3D ၿဖင္႔ သေဘၤာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ၿပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းမည္။