အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

10လတြင္ေဆာင္းဦးေလထုသည္နူးညံ႔သိမ္ေမြ႔ၿပီးကမာၻေၿမၾကီးကိုအေရာင္အေသြးစံုဆိုး ထားသည္႔အခ်ိန္ၿဖစ္သည္၊တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ၿမိ ု႔၏လမ္းမ်ားမွာလည္းေတာက္ပေသာ သက္တံ႔ပင္လယ္ၿပင္မ်ားနွင္႔ၿပည္႔နက္ေနသည္။ထိုင္ေပတြင္နွစ္ေပါင္း20ေက်ာ္ၾကာက်င္းပခဲ႔သည္ထိုင္ဝမ္လိင္တူခ်ီတက္ပြဲသည္10လတြင္ပြဲဦးထြက္ၿပသခဲ႔သည္၊ထို႔အၿပင္10လတြင္မတူကြဲၿပားမႈ၊တန္းတူညီမွ်မႈနွင္႔လြတ္လပ္မႈတို႔၏အေငြ႔အသက္ကိုထိုင္ေပတြင္နွစ္ၿမွ ုပ္ ရန္သက္တံ႔ရႈခင္းမ်ားလႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာရိွပါသည္၊သက္တံ႔လွည္႔လည္ၿခင္းတြင္ပါဝင္ၿခင္း အၿပင္ထိုင္ေပ၏သက္တံ႔ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္မႈအေၾကာင္းေလ႔လာရန္「ထိုင္ဝမ္ သက္တံ႔ၿပည္သူမ်ားလႈပ္ရွားမႈအသင္း」၏အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ိဳက္ရာထင္မွ မွ်ေဝထားေသာသက္တံ႔ရႈခင္းကိုလည္းၿပည္သူမ်ားသြားေရာက္ၾကည္႔ရႈနုိင္ပါသည္။

 

သက္တံ႔အလံသည္ကမာၻတစ္ဝွမ္းရိွက်ားမကြဲၿပားမႈမ်ား၏သေကၤတၿဖစ္သည္႔အနီ၊လိေမၼာ္၊အဝါ၊အစိမ္း၊အၿပာနွင္႔ခရမ္းေရာင္ေၿခာက္ေရာင္သည္မတူကြဲၿပား၊တန္းတူရိွၿပီးလြတ္လပ္ ေသာ LGBTQ+နုိင္ငံၿဖစ္သည္။ထိုင္ေပၿမိ ု႔တစ္ခြင္ရိွက်ားမတန္းတူူညီမွ်မႈ၏အဓိပၸာယ္ေဆာင္ ေသာသက္တံ႔ရႈခင္းမ်ားသည္ထိုင္ဝမ္၏လိင္တူအသိုင္းအဝိုင္းဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးကိုအတိအက်ထင္ဟပ္ေၾကာင္းခ်ိဳက္ရာထင္ကယံုၾကည္သည္။

 

အေစာပိုင္းနွစ္မ်ားတြင္က်ား/မကြဲၿပားမႈဆုိုင္ရာအသိပညာေပးမႈမေပၚေသးခ်ိန္တြင္ယခင္က「ပန္းၿခံသစ္」ဟုေခၚသည္႔「228ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းၿခံ」သည္စာေရးဆရာပိုင္ရွဲန္းရံု၏လက္ရာ မ်ားတြင္「ဆိုးသြမ္းေသာသား」မ်ားရိွရာေနရာၿဖစ္လာခဲ႔သည္၊လိင္တူခ်စ္သူလႈပ္ရွားမႈ၏ ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာညႊန္ၿပေနဆဲၿဖစ္သည္။228ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းၿခံနွင္႔ကပ္လ်က္ရိွေသာရီွးမိန္ အိမ္နီသည္ယခင္ကလိင္တူခ်စ္သူမ်ား၏အထင္ကရေနရာၿဖစ္ခဲ႔ေၾကာင္းခ်ိဳက္ရာထင္မွ ေထာက္ၿပခဲ႔သည္၊မၾကာေသးမီနွစ္မ်ားအတြင္းလိင္တူခ်စ္သူမ်ားေဖာ္ေရြေသာစတိုးဆိုင္သို႔ဝင္ေရာက္လာၿခင္းၿဖင္႔စားသံုးသူအားလံုးကိုၾကိ ုဆိုသည္႔「ထိုင္ေပအိမ္နီေဈးကြက္」တၿဖည္းၿဖည္းဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္လာခဲ႔သည္။

 

က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးလႈပ္ရွားမႈ၏အေၿခတည္သည္႔အဆင္႔တြင္တည္ေထာင္ထားေသာ「အမ်ိဳးသမီးစာအုပ္ဆုိင္」သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားစာေရးၿခင္း၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံမ်ားကို နားေထာင္ရန္နွင္႔အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေတြ႔အၾကံ ုမ်ားကိုဖလွယ္ရန္ေနရာလြတ္မ်ားေပးထားသည္၊၎သည္တရုတ္ေဒသရိွအမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင္႔က်ားမေရးရာကိစၥဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ားနွင္႔ ရုပ္ၿမင္သံၾကားလက္ရာမ်ားအၿပည္႔စံုဆံုးစုစည္းမႈမ်ားကိုလည္းစုေဆာင္းထားသည္။အမ်ိဳး သမီးစာအုပ္ဆိုင္သည္လိင္တူခ်စ္သူအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္၎၏ေထာက္ခံမႈကိုကာလ ၾကာရွည္ၿပသခဲ႔ၿပီးလိင္တူခ်စ္သူမ်ားခ်ီတက္ပြဲစီစဥ္သူမ်ားနွင္႔မၾကာခဏပူးေပါင္း၍ေဟာ ေၿပာပြဲမ်ားက်င္းပခဲ႔ေၾကာင္းခ်ိဳက္ရာထင္ကေၿပာၾကားခဲ႔သည္၊၎သည္ထိုင္ဝမ္တြင္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာၿပႆနာမ်ားကိုၿမွင္႔တင္ရန္အတြက္အေရးၾကီးေသာအေၿခခံတစ္ခုၿဖစ္သည္။

 

က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကိ ုးပမ္းခဲ႔ၿပီးေနာက္ထိုင္ဝမ္သည္ 2019ခုနွစ္တြင္လိင္တူလက္ထပ္ၿခင္းကုိတရားဝင္ခြင္႔ၿပ ုခဲ႔သည္႔အာရွ၏ပထမဆံုးနိုင္ငံၿဖစ္လာခဲ႔သည္၊ထိုနွစ္တြင္ပင္ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္အစိုးရသည္MRTရီွးမိန္မွတ္တိုင္ထြက္ေပါက္6 တြင္「6號彩虹/Rainbow Six」ကိုပန္းခ်ီေရးဆြဲခဲ႔သည္၊ေနာက္နွစ္တြင္ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္ ပလာဇာတြင္「သက္တံ႔စတင္မ်ဥ္း」ကိုတည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္၊ဤသက္တံ႔ရႈခင္းနွစ္ခုသည္ က်ားမတန္းတူေရးနွင္႔က်ားမေရးရာခ်စ္ၾကည္ေရးကိုၿမွင္႔တင္သည္႔ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္အစိုးရ၏သေဘာထားကိုၿပခဲ႔သည္။ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔အစိုးရရဲ႔ၿပတ္သားတဲ႔ရပ္တည္ခ်က္ကက်ားမမတူကြဲၿပားမႈေတြကိုေထာက္ခံေၾကာင္းၿပသရဲတဲ႔သတၱိရွိဖို႔နဲ႔နုိင္ငံသားအုပ္စုေတြရဲ႔ရႈေထာင္႔ကေနၾကည္႔ရင္ရလဒ္ေတြကိုၿမင္ရတာသဘာဝက်တယ္လို႔ခ်ိဳက္ရာထင္ကေၿပာပါတယ္။

 

အထက္ေဖာ္ၿပပါသက္တံ႔ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားအၿပင္ခ်ိဳက္ရာထင္သည္က်င္းက်င္းစာၾကည္႔ တိုက္ကိုတည္ေထာင္သူလိုက္က်ိန္႔က်ဲမွလုပ္ေဆာင္သည္႔「ေဟာ္စိန္တဲ႔ဝမ္က်စ္」ကိုလည္း အၾကံၿပ ုထားသည္။ေဟာ္စိန္တဲ႔ဝမ္က်စ္သည္ေၿမယာ၊ပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔က်ားမကြဲၿပားမႈစ  သည္႔လူမႈေရးၿပႆနာမ်ားကိုအေလးထားေသာအဖြဲအစည္းတစ္ခုၿဖစ္သည္၊လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားနွင္႔အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကိုခ်ိတ္ဆက္ရန္ကတိၿပ ုထားၿပီးလူအမ်ားနွင္႔ဆက္သြယ္ရန္အတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုစီစဥ္ေပးေလ႔ရိွသည္၊ေထာက္ခံအားေပးသည္႔ အေၾကာင္းအရာသည္ထုိင္ဝမ္၏လိင္တူစံုမက္ပြဲအခမ္းအနားကိုလည္း2019ခုနွစ္မွစတင္၍「လိင္တူအတူေနထိုင္ၿခင္း」、「ေဖာ္ေရြေသာေန႔စဥ္ဘဝ」ကဲ႔သို႔ေသာေဆာင္ပုဒ္မ်ားကို လက္ခံက်င္႔သံုးခဲ႔ပါသည္။

 

2023ခုနွစ္ထိုင္ဝမ္လိင္တူခ်ီတက္ပြဲကို10လ28ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည္၊ယခုနွစ္ေဆာင္ပုဒ္ မွာ「မတူကြဲၿပားမႈၿဖင္႔ေလွ်ာက္လမ္းၿခင္း」ၿဖစ္သည္ဟုခ်ိဳက္ရာထင္မွေၿပာၾကားခဲ႔ပါသည္၊ ေၿခာက္ေရာင္ရိွေသာသက္တံ႔ေရာင္အလံေအာက္တြင္အခ်ိဳ႔ေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်ိဳ႔ သည္ပုိမိုၿမန္ဆန္စြာေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကၿပီးအခ်ိဳ႔မွာအခုမွၿမင္ေတြ႔ရေတာ႔မည္၊မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူကၽြန္ုပ္တို႔အားလံုးအတူတကြေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ၿဖစ္ၿပီးဤသည္မွာ「မတူကြဲၿပား မႈၿဖင္႔ေလွ်ာက္လမ္းၿခင္း」ဟူေသာအဓိပၸါယ္ၿဖစ္သည္။

 

ထိုင္ဝမ္၏လိင္တူခ်စ္သူမ်ားခ်ီတက္ပြဲသည္ယခုအခ်ိန္အထိဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္မႈအဆင္႔သံုးဆင္႔ကိုၿဖတ္သန္းေနၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းခ်ိဳက္ရာထင္မွေထာက္ၿပခဲ႔သည္၊ကနဦးပန္ၾကားခ်က္မွာလိင္္တူခ်စ္သူမ်ားအသိုက္အဝန္းကိုၿမင္ေတြ႔ခြင္႔ရရန္ၿဖစ္သည္၊လိင္တူအသိုက္အဝန္းကိုပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းေၿပာဆိုခြင္႔ၿပ ုသည္႔ပလက္ေဖာင္တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ၿခင္းၿဖင္႔လူအမ်ားသည္လူတိုင္းတြင္ကြဲၿပားမႈမ်ားကိုၿမင္ေတြ႔နုိင္သည္။လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကိုဆန္႔က်င္သည္႔အသံမ်ားေပၚထြက္ေနခ်ိန္တြင္ထိုင္ဝမ္၏လိင္တူခ်စ္သူမ်ားခ်ီတက္ပြဲမ်ားသည္2009မွ2018ခုနွစ္အထိဆႏၵၿပသည္႔ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုၿဖစ္သည္၊ဤအဆင္႔တြင္ေထာက္ခံသည္႔အေၾကာင္းအရာ မ်ားသည္လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၏နုိင္ငံေရးနွင္႔တရားဥပေဒဆိုင္ရာအခြင္႔အေရးမ်ားနွင္႔အိမ္ ေထာင္ေရးတန္းတူညီမွ်မႈကိုအကာအကြယ္ေပးေရးအပါအဝင္ၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးကို ဦးတည္ထားသည္။

 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏က႑အားလံုး၏စဥ္ဆက္မၿပတ္ၾကိ ုးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားနွင္႔အတူထိုင္ဝမ္သည္လိင္တူလက္ထပ္ၿခင္းဥပေဒကို2019ခုနွစ္တြင္အတည္ၿပ ုခဲ႔သည္၊စစ္မွန္ေသာတန္းတူညီမွ်မႈေရွ႔သို႔သြားရမည္႔လမ္းမွာအလွမ္းေဝးေနေသးေသာ္လည္းအာရံုစိုက္ရန္လိုအပ္သည္႔အၿခားေသာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေထာက္အထားၿပႆနာမ်ားလည္းရိွေသးသည္၊သုိ႔ေသာ္ လည္းအထူးဥပေဒၿပဌာန္းၿပီးသည္နွင္႔အမွ်ထိုင္ဝမ္၏လိင္တူခ်စ္သူမ်ားခ်ီတက္ပြဲ၏ေဆာင္ ပုဒ္သည္မၾကာေသးမီနွစ္မ်ားအတြင္းအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး၊ေပါင္းစည္းေရးနွင္႔အၿပန္အလွန္ေကာင္းမြန္မႈဆီသို႔တၿဖည္းၿဖည္းေရြ႔လ်ားလာခဲ႔သည္၊လူတိုင္းသည္၎တို႔၏စစ္မွန္ ေသာအသြင္အၿပင္၊မိိမိတို႔လိုခ်င္ေသာဘဝၿဖင္႔ေနထိုင္နုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔ထားသည္။

 

ထိုင္ဝမ္လိင္တူခ်စ္သူမ်ားခ်ီတက္ပြဲအၿပင္10လတစ္ေလွ်ာက္လံုးထုိင္ေပတြင္အံ႔ၾသဖြယ္ သက္တံ႔ရႈခင္းမ်ားေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ားလည္းပါဝင္ဆင္ႏႊဲရမည္။ထိုင္ေပၿမိ ု႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴရိုမွၾကီးမႈးက်င္းပေသာ「2023 Color Taipei」သက္တံ႔ေရာင္စီးရီးပြဲေတာ္ကို 10လ1ရက္မွ31ရက္အထိကန္႔သတ္ထားေသာ「သက္တံ႔ရႈခင္းၾကည္႔ဘတ္စ္ကား」စုစုေပါင္း 3စီးကိုစတင္ဖြင္႔လွစ္လိုက္သည္၊ နွင္းဆီဘုရင္မ နွင္႔ E.ll.e.r.y တို႔သည္တရုတ္နွင္႔ အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင္႔ဧည္႔လမ္းညႊန္မ်ားအၿဖစ္အသီးသီးေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကၿပီးထိုင္ေပ၏လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈကိုေလ႔လာရန္ၿပည္တြင္းနွင္႔ၿပည္ပရိွမိတ္ေဆြမ်ားကိုဦးေဆာင္ခဲ႔ သည္။သက္တံ႔ခရီးသြားဘတ္စ္ကားသည္ေန႔ဘက္တြင္ထြက္ခြာၿပီးရီွးမိန္အိမ္နီဘားသို႔သြားမည္၊ပုိင္ရွင္ေရွာင္ကဲသည္ထိုင္ဝမ္တြင္လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအခြင္႔အေရးဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္မႈသမိုင္းေၾကာင္းကိုမွ်ေဝခ႔ဲသည္;「နံပါတ္6သက္တံ႔」ရႈခင္းကိုညဘက္လမ္းေၾကာင္းနွစ္ေၾကာင္း ၿဖင္႔စူးစမ္းေလ႔လာၿခင္းအၿပင္ဧည္သည္မ်ားကိုသက္တံ႔ဘား Locker Room နွင္႔ Wonder Bar တို႔တြင္လည္းရပ္နားေပးမည္၊ေဒသထြက္အရသာရိွေသာေကာ႔ေတးမ်ားနွင္႔ဟင္းလ်ာမ်ား ကိုၿမည္းစမ္းရင္းသက္တံ႔ယဥ္ေက်းမႈကိုဧည္႔သည္မ်ားသိရိွနိုင္မည္။ထို႔အၿပင္ယခုမွ10လ31ရက္ေန႔အထိ၊「2023 Color Taipei」ပါရိွေသာသက္တံ႔ခရီးသြားလက္မွတ္ၿဖတ္ပိုင္းကို ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွလိင္ေဖာ္ေရြေသာစတိုးဆိုင္တြင္သံုးစြဲသည္႔အခါ NT$299ယြမ္ၿပည္႔ပါက အကန္႔ အသတ္ရိွေသာစတိုးဆိုင္လက္ေဆာင္「Color Taipei彩虹掛繩」ကိုရနုိင္သည္။

 

 

သက္တံ႔ခရီးစဥ္အၿပင္ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားစြာမွဖြင္႔လွစ္သည္႔「သက္တံ႔ခရီးသြား」တြင္လည္းပါဝင္နုိင္ပါသည္၊သမိုင္း၊အနုပညာနွင္႔ေဒသယဥ္ေက်းမႈကဲ႔သို႔ေသာမတူညီေသာရႈေထာင္႔မ်ားမွထိုင္ေပ၏သက္တံ႔ယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ထိုင္ဝမ္ LGBT တန္းတူညီမွ်မႈဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုး တက္မႈအေၾကာင္းသိရိွနုိင္ပါသည္။

 

10လပိုင္းတစ္လလံုးလိင္တူခ်စ္သူခ်ီတက္ပြဲမ်ား၊သက္တံ႔ရႈခင္းမ်ားမွေဈးဝယ္ထြက္ၿခင္းအထိအဆံုးမရိွိစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာသက္တံ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားရိွသည္၊ထိုင္ေပသို႔လာေရာက္သူ တိုင္းသည္မတူကြဲၿပားၿပီးေဖာ္ေရြေသာခရီးသြားေလထုကိုခံစားနုိင္ပါသည္။

 

                                                    

အရင္းအၿမစ္:ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရခရီးသြားလုပ္ငန္းဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴရို