အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ခေါင်းစဉ်ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
121ေဒါက္တာက်န္းစန္႔ခၽြင္-မ်က္နွာဖံုးမွန္ကန္စြာတပ္ဆင္ပံု ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုဗားရွင္း (အဂၤလိပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလး၊ ဖိလစ္ပိုင္) (3-1)2020-03-17
122ဝူဟန္အဆုတ္ေရာင္ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္းမ်ား2020-02-10
123ဝူဟန္႔အဆုတ္ေရာင္ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္း(2-4)2020-02-07
1242/2မွစ၍တရုတ္ကြမ္တံုၿပည္နယ္ဒုတိယဆင္႔ကပ္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈေဒသတြင္ပါဝင္ (2-3)2020-02-04
125ေက်းဇူးၿပ ု၍ ထိုင္တေဒါက္တာက်န္းစန္႔ခ်ြင္ ရွင္းၿပသည္႔မ်က္နွာဖံုးတပ္၊လက္ မၾကာ ခဏေဆး ဗြီဒီယိုကိုၾကည္႔ပါ။ (2-2)2020-02-04
126ၿပင္းထန္ေသာအထူးကူးစက္တတ္ေသာအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္း(ဝူဟန္႔ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ) (2-1)2020-02-04
127ဝူဟန္ အဆုပ္ေရာင္ဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရး ေၾကျငာခ်က္-- ၂၀၁၉- nCoV (၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သစ္) ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ထုိင္ေပၿမိ ႔အစိုးရ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းစတင္သည္။(1-1)2020-01-31