အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ခေါင်းစဉ်ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
11လ6ရက္မွစ၍ၿပည္မၾကီးမွထြက္ခြာၿပီးေဟာင္ေကာင္၊မကာအိုမွတစ္ဆင္႔ထိုင္ဝမ္သို႔ေရာက္ရိွလာသည္႔ခရီးသည္မ်ားအတြက္ဝင္ခြင္႔ကန္႔သတ္ၿခင္းအစီအမံမ်ား (C/1-1)2023-01-10
22023ခုနွစ္1လ1ရက္မွစ၍ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္စဥ္အတြင္းက်န္းမာေရးအာမခံမရိွနုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားCOVID-19အတည္ၿပ ုကူးစက္ခံရသူမ်ားသည္သီးၿခားထားကုသစရိတ္မ်ားကိုယ္တုိင္ေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ (C/12-3)2023-01-07
3ညႊန္ၾကားေရးစင္တာသတိေပးခ်က္:ၿပည္မၾကီးတြင္ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနတိုးၿမွင္႔လာမႈကို တံု႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔လာမည္႔နွစ္(112)ခုနွစ္1လ1ရက္သုညနာရီမွစတင္၍ၿပည္မၾကီးမွထိုင္ ဝမ္သို႔လာေရာက္သည္႔ခရီးသြားမ်ားအားစစ္ေဆးေရးအစီအမံမ်ားကိုအားေကာင္းေစၿပီး7ရက္မိမိကိုယ္ကိုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးနွင္႔ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးၿခင္းတို႔နွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ (C/12-2)2023-01-02
4ကြပ္ကဲမႈဗဟိုဌာနက2023ခုနွစ္1လ1ရက္မွစ၍က်န္းမာေရးအာမခံမရိွေသာနိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားသည္ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္စဥ္အတြင္း COVID-19ရိွေၾကာင္းစစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါကေရာဂါ ရွာေဖြကုသၿခင္းအတြက္ကိုယ္တုိင္ေပးေဆာင္ရန္စီစဥ္ေနသည္။ (C/12-1)2022-12-09
5ဒီဇင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ 0:00 မှစတင်၍ နိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်သူဦးရေကန့်သတ်ချက်ကို ရုတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ (C/11-3)2022-12-01
6အကြောင်းအရာ- ဒီဇင်ဘာ 1 ရက်မှစပြီး နှာခေါင်းစည်းတပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအစီအမံများကို အသင့်အတင့် ဖြေလျှော့မည်။ (C/11-2)2022-12-01
712လ10ရက္မွစ၍နုိ္င္ငံတစ္ဝွမ္းရိွေဆးရံုမ်ားတြင္အတြင္းလူနာလာေရာက္ၾကည္႔ရႈမႈမ်ားအားအေၿခအေနအရဖြင္႔လွစ္ေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာမွေၾကညာသည္။(C/11-1)2022-12-01
810လ19ရက္မွစတင္၍ ေကာင္းတြမ္းကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးၿပည္ပသို႔သြားရန္လိုအပ္သည္႔ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ႔ေပးသည္၊ကၽြန္ုပ္နိုင္ငံမွခြင္႔ၿပ ုထားေသာCOVID-19ကာကြယ္ေဆး1-3ေခ်ာင္း ကိုထိုးနုိင္သည္။ (C/10-2)2022-10-26
92022ခုနွစ္10လ13ရက္ေန႔0နာရီမွစ၍ကမာၻလံုးဆုိင္ရာၿပင္းထန္ေသာအထူးကူးစက္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ(COVID-19)ခရီးသြားကပ္ေရာဂါ၏အၾကံၿပ ုခ်က္အဆင္႔ကိုဒုတိယအဆင္႔သို႔ ေလ်ာ႔ခ်လိုက္သည္:သတိေပးခ်က္(Alert),နုိင္ငံၿခားသို႔ခရီးသြားသည္႔အခါအကာအ ကြယ္တိုးၿမွင္႔ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။ (C/10-1)2022-10-19
10ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအားေကာင္းေစရန္အတြက္လုပ္သားမ်ား ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္အလုပ္ရွင္မ်ားအားတိုုက္တြန္းအပ္ပါသည္။(C/9-2)2022-09-14
119/12မွစတင္၍အေမရိကန္၊ကေနဒါ၊နယူးဇီလန္၊ၾသစေၾတးလ်၊ဥေရာပနွင္႔သံတမန္ဆက္ဆံ ေရးရိွေသာနိုင္ငံသားမ်ားၿပည္ဝင္ခြင္႔ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင္႔ၿပန္လည္ရရိွမည္ၿဖစ္သည္။ (C/9-1)2022-09-12
129လ1ရက္မွစတင္၍ၿပည္ဝင္ခြင္႔ကြာရန္တင္းအစီအမံမ်ားကို3+4တြင္ထိန္းသိမ္းထားမည္၊ ေနာက္4ရက္မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ကြာရန္တင္းေနရာကို 「1ေယာက္1ခန္း 」သုိ႔ခ်ိန္ညိွသြားမည္။ (C/8-2)2022-08-19
138လ15ရက္00း00မွစ၍ထုိင္ဝမ္သို႔ေရာက္ရိွလာေသာခရီးသည္မ်ားအားလံုးေလယာဥ္မတက္မီ2ရက္အတြင္းCOVID-19 PCRအစီရင္ခံစာကိုပယ္ဖ်က္ပါမည္။ (C/8-1)2022-08-15
147လ25ရက္မွစ၍နိုင္ငံၿခားသားမ်ားသည္ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း၊သာသနာၿပ ုမ်ား၊ေလ႔လာၿခင္း(ဘာသာေရးသင္ၾကားမႈမ်ား)၊အလုပ္သင္မ်ား၊နိုင္ငံတကာဖလွယ္မႈနွင္႔အားလပ္ရက္အလုပ္မ်ား (လူငယ္ဖလွယ္မႈ)အတြက္ဝင္ခြင္႔ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။ (C/7-2)2022-07-25
157လ19ရက္မွစတင္၍မတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းကဲ႔သို႔ေသာကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို အတန္အသင္႔ေၿဖေလွ်ာ႔ေပးမည္ၿဖစ္သည္။ (C/7-1)2022-07-25
16မတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းကဲ႔သို႔လက္ရိွကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို7လ1ရက္မွစတင္၍ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿဖစ္သည္။ (C/6-1)2022-07-04
17ကြပ္ကဲမႈဗဟိုက6လ1ရက္မွစ၍အသက္5-11နွစ္ၾကားကေလးမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေဆး ထိုးစခန္း6ခုထူေထာင္ရန္ေဒသႏ ၱရအစိုးရအားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ (C/5-16)2022-06-06
18လက္ရိွမတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းကဲ႔သို႔ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို6လ30ရက္အထိထိန္းသိမ္းထားမည္ၿဖစ္သည္။ (C/5-15)2022-06-06
19ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းအၿဖစ္မ်ားသည္႔ Q&A (C/5-14)2022-05-30
20ထိုင္ေပၿမိ ု႔အသက္5-11နွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္BNTကာကြယ္ေဆးအထူးေဆးခန္း (C/5-13)2022-05-30