အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.主題上版日期
1ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္ကိုယ္တိုင္ေလ႔လာမႈ2024-02-10
2ေနထိုင္သူသစ္မ်ား၏ကေလးမ်ားၾကံ ုေတြ႔ေနရေသာသင္ယူမႈၿပႆနာမ်ား-အရြယ္မတိုင္ခင္ကေလးမ်ား2024-01-10
3မူလတန္းနွင္႔အလယ္တန္းကေလးမ်ားစာစီစာကံုးေကာင္းေရးနည္းဘယ္လိုသင္မလဲ။2023-12-10
4ေနထိုင္သူသစ္ကေလးမ်ား၏သင္ၾကားေရးၿပႆနာမ်ား - အထီးက်န္ကေလးမ်ားကိုၿပ ုစု ေစာင္႔ေရွာက္ၿခင္း2023-11-10
5ေႏြးေထြးေသာစကားေၿပာစြမ္းရည္2023-10-10
6ေနထိုင္သူသစ္ကေလးမ်ားၾကံ ုေတြ႔ရတတ္သည္႔သင္ယူမႈၿပႆနာမ်ား-အၿပ ုသေဘာေဆာင္ေသာေတြးေခၚမႈ2023-09-10
7ေႏြရာသီအားလပ္ရက္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တုိင္ေလ႔လာမႈကိုမည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။2023-08-10
8ေနထိုင္သူသစ္ကေလးမ်ားၾကံ ုေတြ႔ရသည္႔သင္ယူမႈၿပႆနာမ်ား-လူမႈဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္2023-07-10
9ကေလးေတြရဲ႔စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈကိုဘယ္လိုကူညီမလဲ။2023-06-10
10ေက်ာင္းတြင္ေနထုိင္သူသစ္ကေလးမ်ားၾကံ ုေတြ႔ရေသာသင္ယူမႈၿပႆနာမ်ား - မိခင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ2023-05-10
11ေနထိုင္သူသစ္ကေလးမ်ားအတြက္ပညာသင္ၾကားေရးလမ္းညႊန္2023-04-10
12ကေလး ေက်းဇူးၿပ ု၍ငါ႔ကိုေၿပာပါ ~~ေက်ာင္းတြင္းအၿဖစ္အပ်က္မ်ားၿဖစ္ေပၚစဥ္မိဘနွင္႔သားသမီးေဆြးေႏြးၿခင္းဆိုင္ရာအေၿခခံမူမ်ား2023-03-10
13ဆယ္ေက်ာ္သက္အင္တာနက္စြဲလမ္းၿခင္း2023-02-10
14နွစ္သစ္ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္သစ္ ၾကိ ုးၾကိ ုးစားစားေလ႔လာၿပီးအိမ္မက္ေတြကိုလုပ္ေဆာင္ပါ။2023-01-10
15သင္႔ရဲ႔ကေလးကသင္႔ကိုအတုယူေနၿပီ2022-12-10
16မွန္ကန္တဲ႔အေနအထားမွာရိွေနတာဟာပါရမီပါ။2022-11-10
17အခ်စ္စုတဲ႔စာအုပ္2022-10-10
18တစ္ဖက္လူရဲ႔အလွတရားကိုနွလံုးသြင္းပါ။2022-09-10
19တက္ၾကြစြာနားေထာင္ပါ၊ေက်ာက္တံုးလည္းေရႊမိဘကေလးဆက္သြယ္ေရးမ်က္လွည္႔အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲသြားလိမ္႔မည္။2022-08-10
20တက္ၾကြစြာနားေထာင္ပါ၊ေက်ာက္တံုးသည္လည္းေရႊ႔အၿဖစ္သို႔ေၿပာင္းလဲသြားမည္ 2022-07-10