အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
အခ်င္းခ်င္းေနထိုင္ေရး အေလ့အထကို က်င့္သားျခင္း။
အတူတူ ေနထိုင္ရာအတြင္ မမႈေလာက္သည့္ အေသးအဖဲြေနထိုင္ေရး အေလ့အထသည္ အဓိကျငင္းခ်က္ ျဖစ္တတ္သည္။ ကြာျခားးေသာစိတ္ဝင္စားမႈ၊ အေလ့အထလည္း လင္မယားအျကား အတားအဆီးျဖစ္တတ္သည္။ လင္မယားအခ်င္းခ်င္း ေလးစား၍ ေကာင္းမြန္စြာ ကူးလူးဆက္ဆံနိုင္လွ်င္ အိမ္ေထာင္ျပုအစ လင္မယားတို့အတြက္ အကို်းရိွမည္။
အိမ္ေထာင္စုနွစ္စု ပူးေပါင္းျခင္း။
အိမ္ေထာင္ေရးဆိုလွ်င္ လင္မယားအျကား၊ မိဘနွင့္သားသမီးအျကား ေနထိုင္ျခင္း သာ မဟုတ္ဘဲအိမ္ေထာင္စုနွစ္ဘက္၏မိဘ၊ညီအကိုေမာင္နွမအျကားလည္းသက္ဆိုင္
သည္။ ဤကူးလူးဆက္ဆံေရးကို ဂရုတစိုက္ ထိန္းသိမ္းရသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေဆြမို်းနွင့္ ပတ္သက္ေသာျပႆနာမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ဤ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း
ေသာနည္းလမ္းသည္ အိမ္ေထာင္ေရး ေျပျပစ္မႈရိွမရိွကို ခန့္မွန္းေသာစံညႊန္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ လူနွစ္ ေယာက္ ပူးေပါင္းတာ မဟုတ္ဘဲ အိမ္ေထာင္စု နွစ္စု ပူးေပါင္းတာ ျဖစ္ပါသည္။ လင္မယား၏ပူးေပါင္းမႈေျကာင့္ မူရင္းကမသက္ဆိုင္
ေသာအိမ္ေထာင္စုနွစ္စုလည္း ပူးေပါင္းသလို ျငင္းခံုမႈ ကို ေရွာင္ျကဥ္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈ ပိုမိုရရိွရန္ လင္မယားတို့က အတူတူ ျကိုးစားရမည္။
ရိုးသားစြာ ကူးလူးဆက္ဆံျပီး အိမ္ေထာင္ေရး အရည္အခ်င္း ကို ျမွင့္တင္ျခင္း။
ကူးလူးဆက္ဆံဟူသည္မွာ စာ၊ စကားသာ မဟုတ္ဘဲ ျပံုးရယ္တစ္ခ်က္၊ ဖက္ယမ္း တစ္ခ်က္တည္း အဓိပၸါယ္ ပိုမို ရရိွနိုင္သည္။ ေစတနာရိွရာေကာင္းမြန္ေသာ ခံစားခ်က္ ရိွေသာအခါ တစ္ဖက္ကို ပထမဦးစြာ ေတြးမိလွ်င္ ခင္ဗ်ား၏ေမတၱာကို တစ္ဖက္ လည္း ခံစား နိုင္သည္။ ကူးလူးဆက္ဆံေသာနည္းလမ္းလည္း အေရးျကီးသည္။ ကိုယ္ စိတ္
သေဘာကိုသာ ေဖၚျပျပီး သူတပါး၏ခံစားခ်က္ကို လစ္လူ်ရႈလွ်င္ေကာင္းေကာင္း မဆက္ဆံနိုင္ေပ။ တခါတေလ သူမ်ား၏ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ စဥ္းစားလွ်င္ ေျဖရွင္းေသာ နည္းလမ္းကို ရွာရနိုင္ ျပီး လင္မယားတစိတ္တူေသာအေျခအေန ေရာက္နိုင္သည္။