အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ျမို့ေတာ္  ေနျပည္ေတာ္
 

ဘာသာစကား  ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ
 

အမို်းသားပန္း  နဂါးစက္ပန္း
 

ကိုးကြယ္သည့္  ဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာ(၈၉%)္
 

ေငြအသျပာ  က်ပ္(Kyat)
 

ပထဝီအေနအထား

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အင္ဒိုခို်င္းနားကြ်န္းဆြယ္အေနာက္ဘက္တြင္တည္ရိွျပီး ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္
ျပည္မ၊ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ အိနိၵယနွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရ္၊ အေရွ့ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနွင့္ထိုင္း
စသည့္နိုင္ငံမ်ားနွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္ကာ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္မူ ဘဂၤလားအိုနွင့္ကပၸလီ
ပင္လယ္နွင့္မ်က္နွာျပုသည္။
 

သမိုင္းအက်ဥ္း

  ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၁ဝ၄၄ခုနွစ္တုန္းက တေပါင္းတစည္းျဖစ္ေသာနိုင္ငံတည္ေထာင္ျပီးသည့္ေနာက္ မင္းဆက္(၃)ဆက္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့သည္။ ၁၉ရာစုနွစ္တြင္ အဂၤလိပ္နိုင္ငံသည္ စစ္ပဲြ(၃)ျကိမ္ ဆင္နဲႊ
ခဲ့ျခင္းေျကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ကာ ၁၈၈၆ခုနွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ပိုင္ အိနိၵယနိုင္ငံ၏ျပည္နယ္
တစ္ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၁၉၃၇ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အဂၤလိပ္ပိုင္ အိနိၵယ
နိုင္ငံမွ လြတ္လပ္၍ အဂၤလိပ္နိုင္ငံဘုရင္ခံ၏တိုက္ရိုက္အုပ္စိုးမႈကို ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၂ခုနွစ္ေမလတြင္
ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏သိမ္းပိုက္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၅ခုနွစ္မတ္လတြင္ တျပည္လံုး ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈ
ေျကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ျပန္သိမ္းနိုင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီးတြင္ အဂၤလိပ္နိုင္ငံသည္ ျမန္မာ
နိုင္ငံကို ျပန္လည္ထိန္းခု်ပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ခုနွစ္ဇန္နဝါရီလ၄ရက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး
ရရိွျပီး ဦးနု အမွူးျပုေသာအစိုးရက ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီမူဝါဒကို က်င္းသံုးခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ခုနွစ္တြင္
ဗိုလ္ခု်ပ္ေနဝင္းသည္ ဦးနုအစိုးရကို တြန္းလွန္၍ 'ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ'ဖဲြ့စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။
၁၉၇၄ခုနွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ျပဋၭာန္းျပီး ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဖဲြ့စည္း
တည္ေထာင္ကာ နိုင္ငံ့အမည္ကို ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာနိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား
သည္။ ၁၉၈၈ခုနွစ္ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေန ဆိုးဝါးလာေသာေျကာင့္
တျပည္လံုး ဆနၵျပပဲြျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းနွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္သားအာဏာရယူ၍ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းျပီး နိုင္ငံ့အမည္ကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။၂ဝ၁ဝခုနွစ္ေအာက္တိုဘာလ၂၁ရက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရသည္ ၂ဝဝ၈ခုနွစ္
ျပဋၭာန္းေသာဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အရ နိုင္ငံေတာ္အလံ၊ နိုင္ငံေတာ္တံဆိပ္တို့ကို အသီးသီး
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျပီး နိုင္ငံ့အမည္ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ
သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။
(The Republic of the Union of Myanmar)

အေရးပါေသာ
ပဲြေတာ္ေန့မ်ား

(၁) သျကၤန္ပဲြေတာ္(Thingyan)
နွစ္စဥ္ဧျပီလမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏နွစ္သစ္ကူးေန့လည္းျဖစ္၊ စည္ကားလွသည့္ရိုးရာသျကၤန္ပဲြေတာ္
လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာသူျမန္မာသားတို့သည္ နွစ္သစ္ကို ေရျဖင့္ပူေဇာ္ရမည္ဟု ယူဆထားသည္။
နွစ္သစ္စေတာ့မည္ဟူသည့္အဓိပၸာယ္ရသည္။ ျမန္မာ့နွစ္သစ္ကူးေန့ကား သျကၤန္ပဲြေတာ္ေန့အတြင္း
နွစ္ေဟာင္းမွ နွစ္သစ္သို့ ကူေျပာင္းျပီးမွ စတင္ပါသည္။ သျကၤန္ပဲြေတာ္ေန့၏အခိ်န္ကာလကာလ ၃-၄ ရက္ျဖစ္ျပီး ေရွ့ ၃ ရက္မွာ နွစ္ေဟာင္းနွင့္ခဲြခြာျခင္းျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုးတစ္ရက္မွာမူ နွစ္သစ္ကို
ဆီးျကိုျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာသူျမန္မာသားတို့သည္ ေရပက္ကစားျခင္းအားျဖင့္ 'ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနမွ
အသက္ရွည္'ဟူေသာအဓိပၸာယ္ကို ခံစားနိုင္ပါသည္။
(၂) မီးထြန္းပဲြ
နွစ္စဥ္ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန့(ေအာက္တိုဘာလခန့္)သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏မီးထြန္းပဲြျဖစ္သည္။
မီးထြန္းပဲြကာလအတြင္း ဘန္းျကီးေက်ာင္းတိုင္းနွင့္အိမ္တိုင္းလိုလို မီးခြက္၊ မီပံုးမ်ားညိွျကသည္။
ျမို့တြင္းျမို့ပ၊ ေနရာတကာတြင္ မီးထြန္းမ႑ပ္မ်ားထိုးျကသည္။ လမ္းတဘက္တခ်က္ရိွအေဆာက္
အအံုမ်ားတြင္လည္း ေရာင္စံုရႊန္းတင့္သည့္ဓာတ္မီးမ်ားတပ္ဆင္ထားျပီး ညခင္း၌ မီးပန္း၊ မီးပံုးမ်ား
အမို်းမို်းအဖံုဖံု ထိုးတက္သြားကာ အဆိုအကျဖင့္ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖေလ့ရိွသည္။ ေက်းလက္ေတာရြာ
မ်ားတြင္မူ မီးေဖာင္၊ မီးပံုးမ်ား ညိွျကသည့္ဓေလ့ရိွပါသည္။
 

 

အခ်က္အလက္မ်ားကိုးကားျခင္း။ ။ တရုတ္ျပည္တိုင္ဝမ္ေဒသနိုင္ငံျခားေရးဌာန