အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ဤ ဌာနခဲြသည္ အမို်းသမီးအတြက္ လံုျခံုေရး စိုးရိမ္ရ အခိ်န္ ကာလ(ဥပမာ ညဥ့္နက္) တြင္ လံုျခံုေရး ေထာင့္ကြက္ ကို ကင္းလွည့္ ၍ ကင္းလွည့္ေသတၱာ ကို ခ်ထား ျပီး အမို်းသမီး၏ လံုျခံုေရး ကို ကြာကြယ္ရသည္။ ထို့ျပင္ အျပင္တြင္ တစ္ကိုယ္တည္း လႈပ္ရွားေသာ အမို်းသမီး ကို အခိ်န္မီွ ကူညီ(ဥပမာ ညဥ့္နက္ တြင္ အိမ္ျပန္ေသာ အမို်းသမီး အတြက္ ငွါးကား ေခၚေပးမည္၊ သို့မဟုတ္ ရဲကား ျဖင့္ ျပန္ပို့မည္။)ကာ အမို်းသမီး ကို ကာကြယ္ ရန္ ျဖစ္သည္။