အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ဧည့်သည်နိုင်ငံသားသစ် နှင့် ပတ်သည့်အမည်ကို ၁၉၉၃ခုနှစ် ၃လတွင် ပြည်တွင်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ဦးဆောင်၍ နိုင်ငံခြားနှင့် ပြည်တွင်းတရုတ်မှ ထိုင်ဝမ်သို့ ရောက်ရှိလာသော အိမ်ထောင်သည်များ ပါဝင်၍ မဲပေး ဆုံးဖြတ်ရာမှပေါ်ပေါက်လာသည်။
အစိုးရမှ ၎င်းအမည်ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ် ၁၂ လ ၂၁ ရက် ၌ ထိုင်ပေမြို့တော် မြူနီစီပယ်ဝင်ကြီးဌာန ဧည့်သည်နိုင်ငံသားသစ် ပြုစုစောင့်လျှာက်ရေး အဖွဲ့ ပထမအကြိမ် ရက်စွဲအစည်းအဝေးတွင် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားနှင့် ပြည်တွင်းတရုတ်မှ ထိုင်ဝမ် သို့ ရောက်ရှိလာသော အိမ်ထောင်သည်များကို
ဧည့်သည်နိုင်ငံသားသစ် ဟုခေါ်မည်။
တပြိုင်နက် ဆိုင်ရာအစိုးရ ဥပဒေမူရင်းနှင့် ကိုးကားချက်များရှီ အခေါ်အဝေါ်များကိုလည်း ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။