အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေနထိုင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားျကံုေတြ့ျပီး လူမႈအကူအညီ လိုအပ္လွ်င္ ခင္ဗ်ားကို ကူညီရန္ ကြ်န္ေတာ္တို့သည္ ဌာနမ်ားနွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူအမ်ားျကီးရိွသည္။

ထိုင္ေပျမို့ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္ အမို်းသမီး နွင့္ အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာ--၂၅၅၈ဝ၁၃၃။

ထိုင္ေပျမို့ ရိွ အမို်းသမီး နွင့္ အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာမ်ား။

 

ထိုင္ေပျမို့ ရိွ လူမႈေရးအကို်းေဆာင္စင္တာမ်ား။

ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ နွင့္ ေျပာင္ေရႊ့ေနထိုင္သူ ဌာန ထိုင္ေပျမို့ အကို်းေဆာင္စခန္း--၂၃၈၈၉၃၉၃-၃၁ဝ၃

နိုင္ငံျခားျကင္ေဖၚမ်ား အတိုင္ပင္ခံ အထူးဖုန္း--0800-024-111

ယီဒိန္ လူမႈအကို်းေဆာင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း(နိုင္ငံျခား ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္ အတြက္ အကို်းေဆာင္ရန္)--၂၅၇၇၇၆၆၃။

တရုတ္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ့ခု်ပ္(တရုတ္ျပည္မ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္ အတြက္ အကို်းေဆာင္ရန္)--၂၃၉၃၅၉၄၃။

ွအမေငအ် နထခ့ေညါန ၤသကညိေအငသည တရုတ္ျပည္မ ျကင္ေဖၚ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အထူးဖုန္း--၂၇၁၈၉၉၉၅။

ထိုင္ေပျမို့အိမ္ေထာင္စုပညာေရးစင္တာ--ကူညီေပးပါဦး အိမ္ေထာင္စုပညာေရး အတိုင္ပင္ခံ အထူးဖုန္း--(ဝ၂)၂၅၄၁-၉၉၈၁။

ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အစိုးရက်န္းမာေရးဌာနရွိရပ္ကြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုိ က်န္းမာေရး စံုစမ္းေမးျမန္းသီးသန္႔လိုင္း (၀၂)၃၃၉၃-၇၈၈၅

 

နိုင္ငံျခားဘာသာစကားအတိုင္ပင္ခံ အကို်းေဆာင္မႈ။

 

ေနထိုင္ရာတြင္ ေနထိုင္ေရးက်င့္ျကံျခင္း၊ လင္မယားကူးလူးဆက္ဆံျခင္း၊ မိဘနွင့္သားသမီး ပညာသင္ျခင္း၊ ဘာသာစကား သင္ျကားျခင္း၊ သန္းေခါင္းစာရင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း နွင့္ပတ္သက္ေသာ အခက္အခဲမ်ား ျကံုေတြ့ ျပီး အကူအညီ လိုအပ္လွ်င္ ခင္ဗ်ား ကို ကူညီရန္ ကြ်န္ေတာ္တို့သည္ ကြ်မ္းက်င္သူ အမ်ားျကီး ရိွသည္။

ထိုင္ေပျမို့ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္ အမို်းသမီး နွင့္ အိမ္ေထာင္စု အကို်းေဆာင္ စင္တာ--၂၅၅၈ဝ၁၃၃(နိုင္ငံျခားဘာသာစကားအထူဖုန္း--၂၅၅၈ဝ၁၁၉)

ထိုင္ေပျမို့ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္အဖဲြ့--နန္ေကာင္ရပ္ကြက္၊ ၂၇၈၈၄၉၁၁။ ဝမ္ဟြာရပ္ကြက္၊ ၂၃၇ဝ၁ဝ၄၆

နိုင္ငံျခားျကင္ေဖၚအတိုင္ပင္ခံအထူးဖုန္း-- 0800-024-111

ယီဒိန္ လူမႈအကို်းေဆာင္ ေဖါင္ေဒးရွင္း --၂၅၇၇၇၆၆၃။

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရအလုပ္သမားဌာနခဲြ နိုင္ငံျခားအလုပ္သမား အတိုင္ပင္ခံစင္တာ--၂၅၅ဝ၂၁၅၁

 

သတင္းအပိုသိရိွလွ်င္ ထိုင္ေပျမို့ အစိုးရ လူမႈဌာနခဲြ ဝက္ဘဆိုက္ သို့ သြားျကည့္ပါ