အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1မစၥလ်ံဳေလာင္ထံုကြမ္းအသားညွပ္ 劉老太老潼關肉夾饃2022-11-04
2တုန္းဟူခ်ိန္က်ားလက္လုပ္ေပါက္စီ 曾家手工包子2022-11-04
3ခၽြမ္းရွမ္းယြမ္ 川香園小館2021-11-30
4ေဆြက်ဲတရုတ္ဗီယက္နမ္ အစားအစာ 水姐中越美食2021-11-30
5တင္ယြဲ႔ဟုန္ဗီယက္နမ္အစားအစာခန္းမ 鼎越鴻越南美食館 2021-01-15
6MAISON GOURMANDE ၿပင္သစ္ လက္လုပ္ အခ်ိုပြဲ2019-08-21
7ဥေရာပအၿမန္ေၾကာ္ 歐之鄉快炒 2019-08-21
8ထိုက္ေဟြေဝ႔ မူရင္းထိုင္း အစားအစာ 泰回味原泰料理 2019-08-21
9စန္႔ေဟာ႔ၾကာ 尚賀甲 2017-03-21
10ယြိက်ိန္းထုိင္း-ဗီယက္နမ္အစားအစာ 毓真泰美食2017-03-21
11ေ ဟြးကူးညံ စားေသာက္ဆိုင္ေလး 徽姑娘小食堂2016-07-29
12ဆအယ္ဝိန္း 薩爾溫滇緬泰食堂2015-08-26
13ဆိုးလ္ကိုရီးယား 首爾韓食館2015-08-26
14ခၽြမ္းေဟာက္က်စ္နန္ေပ 川耗子南北麵典 2015-08-26
15တင္ရွမ္းစားေသာက္ဆိုင္ 鼎香小館 2015-08-25
16ခ်ိန္က်ိဖက္ထုပ္ေၾကာ္ဆိုင 承記鍋貼店 2015-08-25
17ေဗာဓိဥယ်ာဥ္ေအာ္ဂဲနစ္ 菩提園有機農場2015-08-25