အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အခ်စ္သည္နယ္နမိတ္မရွိ-ေနထိုင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈေစ်းကြက္ (8-15)

ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းမွက်င္းပသည္႔ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေစ်းကြက္လႈပ္ရွားမႈ

🕘 လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္:8/26(စေန)13:00~17:00

                            8/27(တနဂၤေႏြ)11:00~17:00

🏫 လႈပ္ရွားမႈတည္ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊တလီလမ္း၊အမွတ္132-10

ေစ်းကြက္တြင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ညီအမမ်ားရဲ႔ေမြးရပ္ဇာတိအစားအေသာက္မ်ား၊ အဆင္တန္ဆာမ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ားကိုေရာင္းခ်ေပးသည္။ ~~

ထိုင္း၊ဗီယက္နမ္၊ကေမာၻဒီးယားနွင္႔ၿမန္မာနုိင္ငံတို႔မွေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ညီအမမ်ားလည္းရိွသည္။

ထူးၿခားဆန္းၿပားေသာယဥ္ေက်းမႈနွင္႔အစားအေသာက္မ်ား၏DIYအေတြ႔အၾကံ ုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုသင္သိေစရန္ဦးေဆာင္ေပးသည္။!

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-08-22