အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွားသံုးဘာသာၿဖင္႔49ၾကိမ္ေၿမာက္စံုလထုတ္ေဝသည္႔ 《ထိုင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း》(12-7)

◈「ဘံုအေၾကာင္းအရာ」:「ထိုင္ဝမ္ရဲ႔လမ္းကုတ္」ကိုမ်က္နွာဖံုးေဆာင္ပုဒ္အၿဖစ္အသံုးၿပ ု ၍ကြန္ရက္သံပန္းမ်ား၊ဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊ၾကိတ္ဆံုေက်ာက္မ်ားနွင္႔ေၾကြၿပားမ်ားကဲ႔သို႔ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေလးမ်ိဳးေၿပာင္းလဲမႈမ်ားမွထုိင္ဝမ္၏လမ္းၿမင္ကြင္းမ်ားတြင္ၿပသ သည္႔ေခတ္၏အေငြ႔အသက္နွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာသဲလြန္စမ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးခဲ႔သည္။

◈「ထိုင္ဝမ္ကိုနားလည္ၿခင္း」က႑:〈ေမနံုၾကာရွည္ခံေသာဧည္႔ရိပ္သာ:ေက်းရြာ လြမ္းဆြတ္မႈ၊ လူတို႔၏ဇြဲလံု႔လ〉ေဆာင္းပါးသည္ေမနံု၏ယဥ္ေက်းမႈနွင္႔သမိုင္းဆိုင္ရာအေၿခ အေနနွင္႔စက္မႈဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာအစီရင္ခံထားၿပီးထူးၿခားေသာေဒသခံဟကၿမိ ု႔「ေမနံု」ကိုမိတ္ဆက္ေပးသည္။

◈「အေရွ႔ေတာင္အာရွအထူးစီမံကိန္း」ယူနစ္:〈ထူးၿခားဆန္းၿပားေသာေပါင္းစပ္မႈ၊အကအနု ပညာမ်ိဳးစံု:ထိုင္ဝမ္မွာကၿခင္း〉ေဆာင္းပါးတြင္ အီဂ်စ္လွည္႔ပတ္အကကိုကၽြမ္းက်င္ေသာ ေနထိုင္သူသစ္ေဟာ္မုနွင္႔အိႏိၵယအကသမားလွ်ံဳရႊမ္းက်ိန္းတို႔ကေဒသတြင္းထိုင္ဝမ္၏ၾကြယ္ဝၿပီးမတူကြဲၿပားေသာယဥ္ေက်းမႈကိုၿပသသည္႔ထူးၿခားဆန္းၿပားေသာအကမ်ားကိုေပါင္းစပ္မိတ္ဆက္ခဲ႔သည္။

◈ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင္႔ကြမ္းဟြာအီးလက္ထရြန္နစ္ဂ်ာနယ္မ်ားကိုတရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ဆက္လက္တင္ပါမည္၊အြန္လိုင္းဖတ္ရႈရန္အတြက္(သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်

 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-12-19