အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္ရံုး -TQUK နုိင္ငံတကာေကာ္ဖီလမ္းညႊန္လိုင္စင္သင္တန္း (5-15)

သင္တန္းကာလ:7/10(ဗုဒၶဟူး) ~8/31(စေန) 、9/3(အဂၤါ)~10/29(အဂၤါ)။

သင္တန္းတည္ေနရာ:က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္၊က်ံဳးဟြာလမ္း၊အပိုင္း2၊လမ္းသြယ္315၊အမွတ္14၊ 2ထပ္။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးအထူးလိုင္း:(02)2341-6721လိုင္းခြဲ 317 မစၥက်န္း။


သင္တန္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း:အဆင္႔တစ္ခုစီတြင္လူ12ဦးသာကန္႔သတ္ထားသည္။

ပထမအဆင္႔ https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/307

ဒုတိယအဆင္႔https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/308


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-31