အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေနထိုင္သူသစ္ကြန္ပ်ဴတာလက္ေတြ႔အသဵုးခ်သင္တန္း (2-5)

https://wsdo.gov.taipei

သို႔ ဖုန္း 2936 5522 လုိင္းခြဲ 359 မစၥတာလီကိုေခၚဆိုပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-02-22