အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုး-113ခုနွစ္ေနထိုင္သူသစ္အနုပညာဖန္တီးမႈသင္တန္း(6-5)

အခ်ိန္:7/17မွ10/2 (ဗုဒၶဟူး)ေန႔လည္1နာရီခြဲမွ4နာရီခြဲ။

တည္ေနရာ:ရွင္႔ယိခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးစင္တာ13ထပ္။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-06-26