အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကမာၻ႔ရႈခင္းသစ္မ်ားသို႔ေခ်ာေမြ႔စြာခရီးသြားပါ~ေနထိုင္သူသစ္မိဘကေလးဘုတ္ဂိမ္းအဖြဲ႔ (3-13)

သင္တန္းကာလ: 4/27(စေန)~7/6(六) စေနေန႔တိုင္း 14:30~17:00

သင္တန္းတည္ေနရာ:တထံုခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္21၊7ထပ္


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-03-29