အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စစ္လင္ခရိုင္ရံုးက10/25၊10/27က်င္းပမည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ပတ္ဝန္း က်င္နွင္႔လိုက္ဖက္ေသာလက္လုပ္ဆပ္ၿပာသင္တန္း」 (10-11)

ပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔လုိက္ဖက္ညီေသာလက္လုပ္နႏြင္းဆပ္ၿပာနွင္႔နႈတ္ခမ္းဆီမ်ားၿပ ုလုပ္ၾကမယ္ေနာ္!
အခ်ိန္:10/25、10/27 13:30-16:30
ေနရာ:ထုိ္င္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္ခရိုင္ရွင္႔ယိငွားရမ္းအသံုးၿပ ူခန္းမ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊စစ္လင္ခရိုင္၊က်ီေဟာ္လမ္း၊ အမွတ္132 ၊ B1)
ဖုန္း:02-2882-6200 လိုင္းခြဲ 6501မစၥစုန္႔
သင္တန္းလမ္းညႊန္
 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-10-20