အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

『မတူကြဲၿပားေသာေကာက္ညွင္းထုပ္-ထိုင္းခ်ိဳ ထုိင္ဝမ္ငန္』 အေရွ႔ေတာင္အာရွယဥ္ေက်းမႈ အေတြ႔အၾကံ ုလႈပ္ရွားမႈမ်ား』 (5-8)

လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္:6လ1ရက္(စေန)နံနက္9နာရီခြဲမွ12နာရီခြဲ။

လႈပ္ရွားမႈေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔တထံုစစ္လင္အမ်ိဳးသမီးေထာက္ပံ႔ေရးနွင္႔ေလ႔က်င္႔ေရးစင္တာ


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-16