အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားခန္းမ-မာတာက်ားစီးက်ားအားလပ္ရက္ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားအလွၿပင္ဆုိင္ (9-2)

အခ်ိန္:9/23(စေန) 14:00~16:00

မာတာက်ားစီးက်ားမွဆရာ Joe အားမာတာက်ားစီးက်ား၏ယဥ္ေက်းမႈလကၡဏာမ်ားကို

မွ်ေဝရန္ဖိတ္ေခၚထားသည္၊ကမာၻေပၚတြင္စတုတၳအၾကီးဆံုးကၽြန္းၿဖစ္သည္႔မာတာက်ားစီး က်ားကိုလာေရာက္ေလ႔လာရန္အားလံုးကိုၾကိ ုဆိုပါသည္။

မွတ္ပံုတင္ရန္လင္႔ခ္:https://reurl.cc/r5x13N

ေမးၿမန္းရန္ဖုန္း:2504-8088 လိုင္းခြဲ 23

ေႏြးေထြးေသာသတိေပးခ်က္:9/23(စေန) သည္အစားထိုးအတန္းေန႔ေနာ္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-09-07