အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2024 U-Sport ထိုင္ေပေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အားကစားအဆင္႔ၿမွင္႔ထားေသာဗားရွင္းကိုတရားဝင္ စတင္လုိက္ၿပီ (4-7)

U-Sport APP(Android): သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက် 

U-Sport APP(iOS):သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်

USport ထိုင္ေပေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အားကစားအစီအစဥ္တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-04-29