အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈၿမွင္႔တင္ေရး (5-3)

အိမ္တြင္းနွင္႔ၿပင္ပပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေရထည္႔သည္႔ဘူးမ်ားရိွေနပါကေသြးလြန္တုပ္ေကြးၿပန္႔ပြားနုိင္ေၿခရိွသည္၊ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ေရဘူးမ်ားကိုရွင္းလင္းၿခင္းၿဖင္႔ထိေရာက္စြာကာကြယ္နိုင္ပါသည္။

https://health.gov.taipei


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-10